Akademia skutecznego lidera

Czym jest?

W największych firmach na świecie wyjątkową uwagę poświęca się kulturze organizacyjnej i umiejętnościom przywódczym. Skuteczny lider tworzy sprzyjającą atmosferę pracy i motywuje zespół do efektywnego działania. To w nim pokłada się nadzieje na osiąganie wyznaczonych celów, dostarczanie niezbędnych narzędzi i usuwanie stających przed zespołem przeszkód.


Właśnie na te potrzeby odpowiada autorski program Akademia Skutecznego Lidera. Dzięki wypracowanym przez lata technikom i wieloletniej pracy z takimi firmami jak Allegro, Siemens, Nasza-Klasa.pl, TechlandTen Square Games czy Wyższa Szkoła Bankowa, nasza Akademia zapewnia świetną atmosferę pracy i przynosi oczekiwane rezultaty. Podczas Akademii skupiamy się na długofalowej zmianie, a nie na chwilowej poprawie. Dostarczamy narzędzia, które uczestnicy mogą zastosować w swojej pracy po każdym warsztacie. Wiemy jak zadbać o efektywność menedżerów i liderów. Przygotowujemy dopasowane i skuteczne programy rozwoju kompetencji i dbamy o świetną atmosferę w Twojej firmie!

Dla kogo?

Nasz program kierujemy do kadry zarządzającej.


Nasz program kierujemy do: Liderów zespołów, Kierowników projektów, Przedsiębiorców, Firm technologicznych (IT, R&D, BPO/SSC, engineering) oraz zatrudniających w dużej mierze osoby z pokolenia Y (ang. Millennials). To sprawny lider tworzy sprzyjającą atmosferę pracy i motywuje zespół do skutecznego działania. To w nim pokłada się nadzieje na osiąganie wyznaczonych celów, dostarczanie niezbędnych narzędzi i usuwanie wszelkich przeszkód jakie pojawią się w zespole.
Dzięki Akademii Skutecznego Lidera nauczysz się jak spełnić wymogi stawiane przez przełożonych i podwładnych oraz jak pogodzić pracę z życiem osobistym.

Korzyści dla firmy

46% firm przyznało, że “przywództwo” to umiejętność, którą najtrudniej znaleźć u pracowników. Na szczęście umiejętności menedżerskie można rozwijać!


Nasza Akademia wzmacnia kompetencje przywódcze menedżerów, poszerza wiedzę na temat zarządzania zespołem i udoskonala umiejętność budowania przyjaznej atmosfery w pracy. Liderzy zespołów uczą się jak wykorzystać potencjał pracowników i skutecznie motywować grupę. Odkrywamy ich mocne strony, definiujemy i pokonujemy bariery, podnosimy satysfakcję z podejmowanych działań i pracy.
  • Zwiększenie skuteczności i efektywności liderów
  • Zwiększenie satysfakcji z pracy liderów i ich podwładnych
  • Poprawa wydajności i efektywności zespołów w firmie
  • Zwiększenie motywacji pracowników
  • Prawidłowe delegowanie zadań podwładnym
  • Umiejętność definiowania problemów i rozwiązywania
  • konfliktów w zespole
  • Nauka zbierania feedbacku od podwładnych i przełożonych

zapytaj o szczegóły

Metody

Do tworzenia programów rozwojowych, szczególnie skierowanych do kadry zarządzającej, czerpiemy z mocnych stron różnych metod. Wykorzystujemy experiential learning, action learning, podejście coachingowe (różnych szkół), podejście projektowe i strategiczne. Nasze programy opieramy na modelu uczenia się dorosłych Davida Kolba.


Podczas szkoleń stosujemy gry strategiczne, symulacje, studium przypadków, informację zwrotną od grupy i prowadzącego, pracę z kamerą, dyskusje grupowe, omawianie gier i symulacji, metody kreatywne. Jeśli jest to uzasadnione i pozwala na to lokalizacja przenosimy gry z sali w teren i prowadzimy je w formie outdoorowej. Szkolone zasady i techniki układamy w spójny, praktyczny i skuteczny zestaw narzędzi. Korzystamy z wiedzy wybranych autorytetów tj: Richard Branson, Ken Blanchard, Marcus Buckingham i Curt Coffman, Steven R. Covey, Peter Drucker, Daniel Goleman, Reid Hoffman, Tony Hsieh, Patrick Lencioni, Peter M. Senge, Simon Sinek, Brian Tracy, Jack Welch, John Whitmore oraz własnych doświadczeń.
Nauka przez doświadczanie (experiential learning)
Uczestnicy doskonalą wybrane umiejętności przez praktyczne ćwiczenia, symulacje, zadania w sali i terenie lub projekty społeczne. Ćwiczenia reprezentują sytuacje i wyzwania analogiczne do tych spotykanych w miejscu pracy. Obserwujemy, omawiamy i wyciągamy wnioski, które następnie możemy przełożyć na konkretną optymalizację metod i narzędzi funkcjonujących w organizacji.
Metafory
To przyjemna i skuteczna metoda, podczas której korzystamy z różnorodnych porównań. Od środowiska naturalnego, przez dyscypliny sportu, sztuki, aż po naukę. Wszystkie one pozwalają poznać nowe teorie przy pomocy innych, dobrze znanych uczestnikom koncepcji.
Podejście coachingowe
Zadajemy pytania, które pozwalają pracować nie tylko na poziomie wiedzy i nawyków, ale także na poziomie przekonań oraz wartości. Zachęcamy uczestników do wyciągania własnych wniosków, dostosowywania proponowanych technik do własnego charakteru i organizacji. Zwiększa to szansę osiągnięcia trwałej zmiany.
Action learning
Uczestnicy, wspomagani przez feedback, samodzielne eksperymentują i utrwalają zdobyte umiejętności w miejscu pracy.
Follow up
Pomagamy uczestnikom utrwalić nabyte umiejętności przez kilkukrotne, ponowne dyskusje i ułożenie programu jako spójny cykl. Utrwalamy w ten sposób narzędzia poznane kilka tygodni wcześniej.

zapytaj o szczegóły

Referencje


Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X