Inteligencja emocjonalna dla managera

 

W dobie globalizacji, ciągłego dążenia do powiększania zysków, rosnącej konkurencji i natłoku informacji, wciąż poszukuje się nowych rozwiązań w celu zwiększania efektywności pracowników. Badania pokazują, że umiejętność zjednywania sobie ludzi, budowanie w nich motywacji i zaangażowania, to obecnie jedne z kluczowych cech poszukiwanych u managerów.

  Samo pojęcie Inteligencji Emocjonalnej przedstawił światu Daniel Goleman. Od tego momentu prowadzone są badania, które jednoznacznie wskazują, jak ogromny wpływ na rozwój firm i projektów mają ci managerowie, którzy w szczególności wykazują się empatią wobec innych. Wysoki stopień IE można osiągnąć poprzez szkolenia specjalnie zaprojektowane przez Active Strategy, prowadzone przez doświadczonego trenera – Ewę Gomułkę (Wrońską), którzy z sukcesem szkolili managerów m.in. w 3M, Allegro, Electrolux, EMC, EY, EuroBank, Fiat, GE, HP, Oracle, Samsung, Cadbury, Canon, czy Credit Suisse.

Menedżerowie i liderzy, których EQ jest wysokie potrafią:

 • wzbudzać pozytywne emocje wśród pracowników;
 • widzą interakcje między ludźmi i potrafią rozpoznać ich kontekst;
 • pobudzić pracowników do podejmowania działań z własnej woli;
 • zmotywować innych dzięki swojej uczciwości osobistej i zawodowej;
 • zbudować satysfakcjonujące relacje oparte na empatii;
 • działać konsekwentnie i świadomie;
 • osiągać cele dzięki umiejętności angażowania innych;
 • rozwijać własną świadomość swojego ciała, intelektu, emocji i duchowości;
Zapraszamy na szkolenie Inteligencja emocjonalna dla managera – szkolenie, które pozwoli na zwiększenie swoich kompetencji menedżerskich i podniesienie efektywności pracy zespołu. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą potrafili udoskonalić relacje międzypracownicze, dzięki czemu zwiększają motywację do pracy. Zaczynają wraz ze swoim zespołem odnosić sukcesy. Stają się prawdziwymi liderami. Zamknięte do tej pory dedykowane szkolenia dla firm, stają się teraz dostępne dla wszystkich, aby każdy mógł wziąć w nich udział.  

Dla kogo?


Nasz program kierujemy do kadry zarządzającej, w szczególności do: Liderów zespołów, Kierowników projektów, Przedsiębiorców z firm technologicznych (IT, R&D, BPO/SSC, engineering) oraz zatrudniających w dużej mierze osoby z pokolenia Y (ang. Millennials). To sprawny lider tworzy sprzyjającą atmosferę pracy i motywuje zespół do skutecznego działania. To w nim pokłada się nadzieje na osiąganie wyznaczonych celów, dostarczanie niezbędnych narzędzi i usuwanie wszelkich przeszkód jakie pojawią się w zespole.  

Kiedy i gdzie?


16-17 listopada 2017 r. we Wrocławiu w godz. 9:00-16:00 | 7-8 grudnia 2017 r. w Gdańsku w godz. 9:00-16:00

Korzyści dla uczestników:


 • będziesz potrafił lepiej dostrzegać emocje swoje i innych
 • będziesz umiał radzić sobie z emocjami swoimi i członków zespołu
 • będziesz potrafił skutecznie zarządzać swoim zespołem
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania emocjami i inteligencji emocjonalnej
 • będziesz potrafił rozpoznać i rozumieć emocje swoje i innych członków zespołu
 • pogłębisz samoświadomość
 • będziesz potrafił komunikować swoje emocje i potrzeby
 • będziesz potrafił przewidywać reakcje swoje i otoczenia w różnych sytuacjach
 • uświadomisz sobie własny wpływ na innych
 • zdobędziesz umiejętność udzielania i odbierania informacji zwrotnych
 • polepszysz umiejętności słuchania innych ze zrozumieniem
 • uświadomisz sobie mechanizmy działań własnych i innych
W efekcie zdobytej wiedzy i nabycia nowych umiejętności zwiększysz swoje kompetencje menedżerskie, efektywność pracy jako lidera i zespołu. Polepszą się relacje w zespole, a dzięki temu zwiększy się motywacja do pracy, a co za tym idzie poprawiają wyniki całego zespołu. Inteligentni emocjonalnie liderzy zwiększają szansę firmy na osiągniecie sukcesu.  

Metody


Warsztat wykorzystuje różne metody rozwojowe, w tym symulacje i ich omawianie, dyskusje grupowe, studium przypadku, informację zwrotną od grupy i prowadzącego i jest oparty na modelu uczenia się dorosłych D. Kolba. Szkolone zasady i techniki tworzą spójny, praktyczny i skuteczny zestaw narzędzi. Korzystamy z wiedzy wybranych autorytetów tj: Daniel Goleman, Marshall Rosenberg, Marilee Adams, Michael Williams oraz własnych doświadczeń pracy z dziesiątkami wiodących firm.  

Zakres programowy szkolenia:


1. Inteligencja emocjonalna i podstawy jej rozwoju.

 • Czym jest inteligencja emocjonalna?
 • Niezbędne warunki w nauce IE
 • Fizjologia i objawy ciała, a emocje
 • Intelekt a emocje
 • Po co nam rozwijanie kompetencji IE?
 • Kompetencje IE wg Daniela Golemana
 • Koncepcja „przywództwa na bliską odległość”
 • Obszary rozwoju przywództwa na poziomie ciała, intelektu, emocji i duchowości – założenia ogólne

2. Rozwój samoświadomości.

 • Czym są emocje?
 • Świadomość emocji w ciele
 • Uświadomienie sobie własnych przekonań
 • Zarządzanie emocjami
 • Wpływ emocji na zachowania menedżera
 • Elementy treningu uważności

3. Inteligencja emocjonalna w relacjach.

 • Aktywne słuchanie w porozumiewaniu się lidera z zespołem
 • Zasady otwartej komunikacji
 • Koncentrowanie się na zachowaniu, a nie na ocenach
 • Wpływ indywidualnych przekonań na komunikację
 • Oddzielanie faktów od wyobrażeń

4. Inteligencja emocjonalna w zespołach i organizacjach.

 • Radzenie sobie z konfliktem w grupie
 • Wpływ emocji w zespole na efektywność pracy zespołowej
 • Radzenie sobie z emocjami na różnych etapach rozwoju zespołu
 • Wpływ emocji lidera na emocje w zespole

5. Superwizja własnej pracy jako lidera.

 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji z własnych zespołów
 • Praca z ograniczającymi przekonaniami
 

Cena szkolenia:


Zapisując się w tej chwili – otrzymujesz najniższą cenę – 1 100 zł + VAT. Ilość miejsc jest ograniczona.

Cena szkolenia obejmuje:
  • 2 dni z doświadczonym ekspertem
  • Pełne wyżywienie (przerwy kawowe oraz obiad)
  • Komfortowa sala wykładowa
  • Wszystkie materiały szkoleniowe
  • Certyfikat po ukończeniu szkolenia
 

Formularz zgłoszeniowy


POBIERZ

Referencje