8 najważniejszych sposobów doceniania pracowników

Wielu przedsiębiorców, menedżerów i liderów, z którymi mam przyjemność współpracować wielokrotnie powtarza, że nie potrafią lub świadomie nie doceniają swoich pracowników. Często tłumaczą to tym, że sami nigdy nie byli chwaleni, a wiedzieli, co należy do ich obowiązków i dobrze wykonywali swoja pracę. Spotkałam się również ze stwierdzeniem, że taka forma braku uznania dla pracowników wynika z obaw pracodawców, że pochwała wiąże się w odczuciu pracowników z gratyfikacją finansową, a co za tym idzie - przestają się starać o dobrą współpracę z przełożonymi.


Badania Międzynarodowego Instytutu Great Place to Work, prowadzone w Polsce od ponad 12 lat wskazują, jak ważnym elementem wysoko cenionej kultury organizacyjnej jest docenianie i wyrażanie uznania, zarówno w aspekcie korzyści dla przedsiębiorstwa, jak i zatrudnionych pracowników. Warto również wiedzieć, że pracownicy bardzo często odchodzą od szefa, a nie firmy, w której są zatrudnieni. Jest to powiązane z brakiem: feedbacku, rozwoju, kontaktu z liderem, słuchania i rozumienia ich potrzeb, a także nieobecnym docenieniem lub uznaniem dla ich pracy.

Docenianie pracowników skutecznie wpływa na jakość oraz ich motywację do pracy,

a także rozwija przywiązanie i zaangażowanie w działania firmy. 

Pracownik, który czuje się doceniony zazwyczaj jest zadowolony z okazanego mu uznania, co motywuje go do pracy i zwiększa poziom lojalności wobec firmy - rzadko też myśli o zmianie pracy. Firmy, które wprowadziły do swojej kultury systematyczne docenianie zatrudnionych, cieszą się ich dbałością o wizerunek pracodawcy i chętnie stają się ambasadorami dobrej opinii o firmie. Dodatkową korzyścią dbałości o poczucie własnej wartości pracowników jest ich poświęcenie w sytuacjach kryzysowych. Doceniający liderzy częściej mogą liczyć na ambitność w rozwijaniu swoich kompetencji przez członków zespołów, a także efektywniej wykorzystują swoje talenty przy realizacji powierzonych zadań. 

Podejście do pracownika z uznaniem wywołuje w nich poczucie pewności siebie, a w efekcie ich praca realizowana jest na najwyższym poziomie indywidualnych możliwości, popełniając błędy rzadziej i kierując się większą kreatywnością w rozwiązywaniu problematycznych zadań. Warto wspomnieć także o dobrej atmosferze, która sprzyja nawiązywaniu relacji i zachęca do dbania o wyniki przedsiębiorstwa, ponieważ pracownicy pracujący w odpowiednich warunkach odczuwają silniejszą przynależność do organizacji i współodpowiedzialność. 

8 najważniejszych sposobów na

docenianie pracowników

  1. Przekaż doceniający feedback

  2. Podziękuj i i wyraź wdzięczność za pracę

  3. Poświęć swój czas i uwagę

  4. Daj możliwość rozwoju 

  5. Okaż zaufanie i pozwól na samodzielność

  6. Zrób niespodziankę i zaskocz miło swój zespół

  7. Pochwal indywidualnie członków zespołu przy innych pracownikach i na zewnątrz

  8. Zapytaj o potrzeby i samopoczucie

Pamiętaj, że uważność na potrzeby i zachowania pracowników może mieć dla nich większą wartość niż pochwała, a szczera wdzięczność i podziękowanie im za codzienne poświęcenie w efekcie poprawi ich samopoczucie i zwiększy poczucie własnej wartości.

Nie czekaj - sprawdź efekty podjęcia tych 8 kroków!

Autor: Ewa Gomułka

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X