Współczesny lider powinien działać jak dyrygent, który potrafi wydobyć z orkiestry najlepsze wykonanie poprzez doskonalenie współpracy całego zespołu.Peter Drucker, jeden z najwybitniejszych autorytetów zarządzania

  Obecnie firmy i managerowie borykają się z dynamicznymi zmianami, które od kilku lat zachodzą intensywnie na rynkach. Już od czasów Wielkiego Kryzysu XX wieku wiadomo, że przetrwają te przedsiębiorstwa, które najlepiej potrafią się przystosować do zmieniających się warunków. W szczególności takie, które potrafią przygotować swoich pracowników na reorganizacje, często dotyczące całej struktury organizacji. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie zespołu na zmiany, by nie tylko nie ucierpiał na tym projekt, ale co więcej, firma i sam zespół odniósł jak największe korzyści. Kluczowa rola spada na lidera, team managera, który powinien posiadać kluczowe umiejętności do budowania zespołu w trudnych czasach zmian. Zapraszamy na szkolenie: Budowanie silnego zespołu. Specjalnie przygotowany program zajęć pozwoli uczestnikom na nabycie kluczowych umiejętności budowania i rozwijania zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania w czasach zmian i reorganizacji przedsiębiorstwa.

Dla kogo?


Program kierujemy do osób, których kariera opiera się na budowaniu zespołów w szczególności do kadry zarządzającej, w tym: Liderów zespołów, Kierowników projektów, Przedsiębiorców z firm technologicznych (IT, R&D, BPO/SSC, engineering) oraz zatrudniających w dużej mierze osoby z pokolenia Y (ang. Millennials). To sprawny lider tworzy sprzyjającą atmosferę pracy i motywuje zespół do skutecznego działania. To w nim pokłada się nadzieje na osiąganie wyznaczonych celów, dostarczanie niezbędnych narzędzi i usuwanie wszelkich przeszkód jakie pojawią się w zespole.  

Kiedy i gdzie?


16-17 listopada 2017 r. w Poznaniu w godz. 9:00-16:00 7-8 grudnia 2017 r. w Gdańsku w godz. 9:00-16:00 7-8 grudnia 2017 r. we Wrocławiu w godz. 9:00-16:00

Korzyści dla uczestników:


 • Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy dowiedzą się m.in. jak:
 • rozpoznać dysfunkcje w grupie i jak sobie z nimi radzić
 • budować zespół etapami
 • uczyć członków zespołu współdziałania
 • komunikować potrzeby i emocje w zespole
 • budować silną pozycję skutecznego Lidera
 • rozmawiać z zespołem w trakcie zachodzenia zmian i jak go na to przygotować
 • wykorzystać zmianę na korzyść zespołu
 • być najlepszym Liderem w sytuacjach stresowych i konfliktowych
 
  • Program szkolenia opiera się również na aktywnej pracy na case study, przykładami i ćwiczeniami praktycznymi. Przekazywana wiedza w całości oparta jest na doświadczeniu i praktyce.
   

  Metody


  Warsztat wykorzystuje różne metody rozwojowe, w tym gry, symulacje i ich omawianie, dyskusje grupowe, studium przypadku, informację zwrotną od grupy i prowadzącego i jest oparty na modelu uczenia się dorosłych D. Kolba. Szkolone zasady i techniki tworzą spójny, praktyczny i skuteczny zestaw narzędzi. Korzystamy z wiedzy wybranych autorytetów tj: Daniel Goleman, Patrick Lencioni, Marcus Buckingham i Curt Coffman, Steven R. Covey, Simon Sinek, John P. Kotter oraz naszych doświadczeń pracy z dziesiątkami wiodących firm.  

  Zakres programowy szkolenia:

  1. Dynamika rozwoju zespołu Dysfunkcje pracy zespołowej Sposoby zwalczania dysfunkcji pracy zespołowej Etapy rozwoju zespołu Jak uczyć zespół pracy zespołowej 4 style komunikacji Rozpoznawanie emocji, potrzeb i oczekiwań w zespole 2. Rola i autorytet lidera Modelowanie postaw i zachowań w zespole Konsekwencja vs. elastyczność Przygotowanie lidera do zmiany Budowanie autorytetu lidera 7 poziomów inicjatywy Model rozmowy budującej zaangażowanie IGOW 3. Zarządzanie zmianą Jak wykorzystać zmianę do konsolidacji zespołu? Różne reakcje pracowników na zmianę (reakcja psychologiczna) Rodzaje zmian dotykających zespół 8-etapowy model przeprowadzania zespół przez zmianę Radzenie sobie z oporem zespołu na zmianę Rola lidera w procesie inicjowania i wdrażania zmiany Warunki sukcesu w procesie zmian 4. Przykłady Jak Google buduje zespoły? Czego o budowaniu silnego zespołu może nauczyć wyprawa na Mount Everest? Gry i sposoby integracji zespołu w biurze 5. Naturalne przywództwo (D. Goleman, R. Boyatzis and A. McKee) Rola lidera w sytuacjach stresowych i trudnych zmian Jak pomagać zespołowi radzić sobie z emocjami? Otwarta komunikacja w zespole Style przywództwa Jak lider przygotowuje zespół do zmian?

  Cena szkolenia:


  Zapisując się w tej chwili – otrzymujesz najniższą cenę – 1 100 zł + VAT. Ilość miejsc jest ograniczona.

  Cena szkolenia obejmuje:
   • 2 dni z doświadczonym ekspertem
   • Pełne wyżywienie (przerwy kawowe oraz obiad)
   • Komfortowa sala wykładowa
   • Wszystkie materiały szkoleniowe
   • Certyfikat po ukończeniu szkolenia
   

  Formularz zgłoszeniowy


  POBIERZ
   
  X