Dlaczego pracownicy są nerwowi i jak temu zaradzić?

Powrót do pracy w obecnej sytuacji jest wyzwaniem zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników.

To bardzo ważne, aby przed powrotem do pracy wziąć pod uwagę występujące ryzyka i zaangażować do ich oceny zarówno pracodawców, jak i pracowników. W ocenie PIP (Państwowej Inspekcji Pracy) epidemia koronawirusa spowodowała u większości pracowników lęk, stres i frustrację. Jest to bardzo duża dawka trudnych emocji, które przy powrocie do biur będą powodowały napięcia i poczucie niepewności - to z kolei może  negatywnie wpłynąć na reakcje i zachowania pracowników podczas wykonywania obowiązków.


Najnowsze badania Zakładu Teorii i  Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM, poświęcone życiu społecznemu Polaków podczas pandemii pokazują, co wpływa na ich emocje w tym trudnym dla całego świata okresie.

Głównymi emocjami, które towarzyszą badanym w czasie pandemii są lęk, frustracja i zmęczenie.

Przygotowując pracowników na powrót do choćby częściowej pracy w biurze należy o tym pamiętać i przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo psychofizyczne i emocjonalne wszystkich interesariuszy.

Dlatego w pierwszym kroku zadbaj o warunki bezpiecznego powrotu do firmy.  Pozwolą spokojnie pracować i zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Na liście najważniejszych, wymienianych przez PIP kroków na drodze do pracy stacjonarnej, znajdują się:

 

 1. oddzielenie stanowisk pracy
 2. dbanie o sprawną wentylację 
 3. półmaski
 4. zmianowość
 5. czas na odpoczynek
 6. zapewnienie środków do dezynfekcji
 7. zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń

Bardzo ważnym aspektem przed powrotem pracowników do firm jest poinformowanie ich o planowanych działaniach zapobiegawczych.  Zmniejszy to napięcie i stres związany z poczuciem zagrożenia  ze strony Covid-19. Jeśli pracownicy zasygnalizują potrzebę przeszkolenia z nowych zasad bezpieczeństwa, należy zająć się nią priorytetowo.

 

Wiele innych zaleceń proponowanych przez PIP znajdziecie w tym artykule.

Kiedy zapewnimy pracownikom podstawowe zasady bezpieczeństwa, związane z pracą w czasie epidemii,  należy zadbać o minimalizowanie stresu i wyeliminowanie wszystkich  czynników potęgujących frustrację, napięcie i wiele innych trudnych emocji. Jest to o tyle ważne, że przedłużający się stres prowadzi do wypalenia zawodowego, depresji i zmęczenia, a co za tym idzie, spowoduje spadek jakości i efektywności pracy naszych pracowników.

Czego zatem potrzebują nasi pracownicy?

 1. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego
 2. wsparcia
 3. troski
 4. rozmowy
 5. empatii
 6. uważności
 7. kontaktu z innymi

Organizacje, które dbają o bezpieczeństwo i samopoczucie swoich pracowników są postrzegane przez nich jako bardziej wspierające. Chętniej angażują się  w swoje zadania i potrafią bardziej się dla nich poświęcić.

Dobrą praktyką jest również angażowanie pracowników w działania mające na celu dbanie o zdrowie i w walkę z konsekwencjami epidemii, to zwiększa poczucie bezpieczeństwa i lojalność wobec organizacji.

Aby wzmocnić w pracownikach efektywność i polepszyć samopoczucie oraz zaspokoić ich potrzeby, warto zapewnić im możliwość choćby częściowej pracy zdalnej ,  okazać wsparcie poprzez organizację  szkoleń z zakresu odporności psychicznej, radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami czy organizacji pracy zdalnej.
Nieoceniona może okazać się pomoc w opiece  nad dziećmi, np. poprzez dostęp do poradników i ćwiczeń - zapewniających najmłodszym zabawę, a rodzicom czas na pracę zdalną.

Warto zastanowić się nad dostępem online do zajęć sportowych oraz wsparcia psychologicznego i rozwojowego.


Wyraźne działania organizacji pokazujące dbałość o samopoczucie i zdrowie pracowników pomogą zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Minimalizują stres, frustrację, zmęczenie, napięcie i pomogą zapobiec konfliktom. Wpłyną też pozytywnie na zachowania i reakcje pracowników podczas codziennych zajęć.

Sprawdź nasze szkolenia i konsultacje online

 

Źródło

Autor: Ewa Gomułka

 

 

 

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X