Dlaczego warto wdrażać otwartą komunikację opartą o NVC w organizacjach?

Chciałabym Wam opowiedzieć o tym, w jaki sposób program otwartej komunikacji pomaga zmienić organizacje i jest dla nich wsparciem w dynamicznym rozwoju.

Przede wszystkim otwarta komunikacja oparta o NVC pomaga zapobiegać dysfunkcjom w zespołach, co powoduje zaburzenia na wielu płaszczyznach, ale przede wszystkim sprawiają, że zespoły nie uzyskują satysfakcjonujących efektów pracy.


Większość firm do których wprowadzałam NVC posiadała przed wdrożeniem wiele dysfunkcji:

 

W związku z tym, że firmy obserwowały, że wyżej wymienione dysfunkcje powodujące obniżenie jakości, efektywności pracy oraz spadek zadowolenia pracownika i klienta, postanowiły rozpocząć zmianę kultury organizacji, opierając ją na budowaniu zespołów, biorących odpowiedzialność za efekty swojej pracy, jakość oraz na zaspokajaniu potrzeb wszystkich stron Klient – Pracownik – Zarząd.

Wprowadziliśmy otwartą komunikację w zespołach pracowniczych i szereg działań, by stały się standardem pracy. Właściciele postawili na indywidualność z pełnym szacunkiem wobec każdego pracownika oraz grupy.

Wychodząc z założenia, że potrzeby wszystkich ludzi są uniwersalne i równie ważne, firma zaczęła budować żywe, autentyczne i pełne zrozumienia relacje, uczyła, jak brać odpowiedzialność za swoje życie zawodowe i potrzeby oraz jak pomagać innym w docieraniu do swoich pragnień i możliwości ich zaspokojenia w ramach organizacji.

Właścicielom firm, w których wdrażałam program, zależało na stworzeniu niepowtarzalnej atmosfery w firmie, dającej energię, szacunek, zrozumienie i poczucie sensu. Narzędziem, które pozwoli osiągnąć satysfakcjonującą kulturę organizacyjną, było wprowadzenie metody wyrażania emocji bez oceniania oraz wyrażania swoich potrzeb i próśb, jako długoterminowego procesu nabywania nowych kompetencji opartych na NVC (Porozumieniu bez przemocy).

Rozwój otwartej komunikacji to proces ciągły, opierający się o rozwój wszystkich pracowników, zarówno tych, którzy są już zatrudnieni, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają karierę w firmie.


Jakie rezultaty udało się osiągnąć?

Długoterminowe korzyści biznesowe, dzięki usprawnieniu komunikacji:

 • Zwiększenie przychodów i dochodów firmy
 • Obniżenie kosztów, poprzez redukcję środków przeznaczonych na kontrolę, przy jednoczesnym wzroście odpowiedzialności pracowników
 • Minimalizowanie błędów, podnoszenie jakości produktów
 • Trafna diagnoza potrzeb klienta i ich zaspokajanie
 • Zmotywowani, kreatywni pracownicy, którzy dobrze się czują na swoim miejscu
 • Rozwój firmy i wzrost świadomości marki na rynku
 • Rozwój pracowników w strukturze firmy; identyfikacja z nią

Długoterminowe korzyści dla pracownika firmy, dzięki usprawnieniu komunikacji:

 • Wzrost poziomu zarobków, będącego skutkiem wzrostu zysków firmy
 • Zwiększenie wartości pracownika na rynku pracy
 • Stabilność zatrudnienia – nowa jakość pracy przekładająca się na wyższe zadowolenie klientów, co zwiększa szanse na przewagę konkurencyjną, gwarantując zamówienia i bezpieczny przepływ środków
 • Możliwość odreagowania problemów związanych z pracą – lepsza jakość życia w czasie wolnym
 • Poprawienie relacji w pracy i w życiu prywatnym
 • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji

Autor: Ewa Gomułka

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X