8 kroków do silnej kultury feedbackowej

8 kroków do silnej kultury feedbackowej

Kultura feedbacku to charakterystyczna cecha szybko rozwijających się firm, które działają zwinnie i dynamicznie - dzięki niej zwiększają efektywność pracy swoich pracowników i budowanych zespołów.


Kultura feedbacku opiera się przede wszystkim na zmianie postaw zachowań poprzez przekazanie wiedzy oraz wdrożenie praktycznych umiejętności udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.

 

Po czym poznamy panującą w organizacji kulturę feedbackową?

 

Jedną z jej podstawowych oznak jest udzielanie przez pracowników wzajemnych informacji zwrotnych na co dzień, na każdym poziomie organizacji -  począwszy od właścicieli firm i zarząd, poprzez menedżerów, liderów i współpracowników, a na klientach kończąc.

 

Od czego zacząć?

 

Przede wszystkim należy zadbać o inicjowanie i pogłębianie relacji w firmie, budowanie zaufania, tworzenie atmosfery otwartości, życzliwości i akceptacji.

Warto zastanowić się nad zmianą systemu oceniania - dobrą praktyką jest udzielanie bieżącego feedbacku, wdrożenie schematu szybkich zmian, dopasowywanie procesów do aktualnych potrzeb, skuteczne naprawianie błędów i wprowadzanie nowych rozwiązań.

Skuteczne wdrażanie feedbacku pomoże nam w podwyższeniu poziomu motywacji pracowników, a co za tym idzie - przyspieszy rozwój całej organizacji.


8 kroków do silnej kultury feedbacku

  1. Przekonaj pracowników - zadbaj o ambasadorów zmiany.
  2. Daj ludziom potrzebne narzędzia: wiedzę, treningi i stały rozwój.
  3. Modeluj postawy, zachowania i inicjuj działania.
  4. Zatrudniaj pracowników, którzy są otwarci na zmiany - uwzględnij tę cechę w procesach rekrutacyjnych.
  5. Stwórz bezpieczną przestrzeń w firmie do udzielania informacji zwrotnej i zadbaj, aby było to stałym elementem działania w zespole.
  6. Nie uzależniaj wynagrodzenia od feedbacku.
  7. Pozwalaj na popełnianie błędów, ale zachęcaj do poprawy i wyciągania wniosków.
  8. Dbaj o atmosferę bezpieczeństwa, zaufania i wzajemnej życzliwości.

Tworząc kulturę feedbacku pamiętaj, że jest to długotrwały proces, wymagający wprowadzania zmian w całej organizacji - konieczna do tego jest adaptacja zarówno szefów, jak i pracowników. Jeśli wszyscy pracownicy i cały zarząd nie zaangażuje się w proces i nie będą przestrzegać ustalonych reguł - wprowadzone zmiany nie przyniosą oczekiwanych efektów.

Istotną rolę odgrywa ciągły rozwój, zdobywanie wiedzy i umiejętności, aby przekazywany feedback był skuteczny, rozwijający i nieszkodliwy dla zdrowia psychicznego - w tym celu warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy pomogą wprowadzić i przeprowadzić zmiany, a także okażą wsparcie w procesie adaptacji. Cierpliwość i motywacja mogą przynieść niezwykłe efekty, ale konieczna jest przy tym otwartość i wytrwałość.

 

Autor: Ewa Gomułka

28.01.2021

Przeczytaj na blogu:

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X