Marco o życiu na Fuerteventura

(ENGLISH VERSION BELOW)

O podążaniu za pasją, przeprowadzce i powolnym życiu. Pewnie nie każdy wytrzymałby takie tempo pracy, nie jeden wahałby się przed emigracją. Może jednak to jest prawdziwe życie?


Kiedy przenosiłem na plażę moje biuro nie wiedziałem, co mnie tam spotka. Jednak ta Wyspa Kanaryjska kilkukrotnie mile nas zaskoczyła. Chcąc lepiej poznać jak żyją tam Ci, którzy nie muszą po tygodniu lub pięciu wyjeżdżać rozmawiałem z tubylcami, rezydentami i emigrantami. Z jednym z nich, moim instruktorem surfingu, przeprowadziłem wywiad. Zapraszam, może ktoś z Was znajdzie tam coś dla siebie.

Wojciech Paździor: Nie pochodzisz stąd. Czy mógłbyś powiedzieć, co robiłeś przed przybyciem na Fuerteventurę?

Marco Locorotondo: Prowadziłem normalne życie we Włoszech. Mieszkałem przy jeziorze Maggiore z rodziną i przyjaciółmi. Pracowałem jako przedstawiciel handlowy przedsiębiorstwa zajmującego się wyposażaniem barów i restauracji i standardem HACCP. Przedtem pracowałem przez wiele lat jako barman. To były długie i zwariowane godziny pracy, ale lubiłem to.

Co teraz robisz?

Jestem mistrzem surfowania na fali. (śmiech)

DSC_0194 (800x370)

Dlaczego zdecydowałeś się całkowicie odmienić swoją karierę?

Moje rodzinne miasto jest małe (znajduje się pomiędzy Mediolanem i Alpami). Jest piękne i żyją tam wspaniali ludzie, ale jest tam niewiele interesujących przedsiębiorstw. No i mam tę pasję do uprawiania sportów związanych z deską, takich jak snowboard czy surfing. Kiedy myślałem o zmianie wiedziałem, że potrzebuję pracy przez duże „P”. Chciałem by to, co robię było związane z moją pasją, a coraz bardziej pasjonuję się surfingiem.

Czy ciężko było opuścić swój kraj?

Wyprowadzka z domu nie jest trudna, choć życie w innym kraju może być skomplikowane... ja jednak kocham Fuerteventurę z jej różnorodnymi ludźmi. Na wyspie nie ma niczego wielkiego i niczego takiego tutaj nie potrzebuję.

Jak się żyje w Corralejo? Czy życie na wyspie jest ciężkie?

Życie w Corralejo jest bardzo proste. Żyjesz w małym miasteczku, w którym każdy zna każdego. Naprawdę łatwo się tu żyje. Wszystko znajduje się blisko. Możesz dostać się na drugi koniec wyspy w ciągu godziny. Możesz polecieć na Teneryfę, do Madrytu lub Mediolanu. Ulice są bezpieczne, nie mamy tu zbyt wielu wypadków samochodowych czy aktów wandalizmu. Życie z dziećmi również nie jest tu ciężkie, nie musisz się o nie martwić. Mamy tutaj lub na sąsiedniej wyspie szkołę, do której Twoje dziecko dostanie się tanią łodzią. Łodzie to nasz tutejszy autobus.

Większość ludzi jakich spotkasz na ulicy to turyści, z którymi ciężko jest się zaprzyjaźnić. Bardzo trudne może być zaczynanie i kończenie relacji tak szybko i tak często. Na wyspie możesz jednak znaleźć wielu świetnych ludzi, nie tylko Hiszpanów. Przyjeżdżają z UK, Irlandii, Niemiec, Francji, Włoch, Czech, Węgier, a także z Polski.

To, co jest niesamowite w Fuerteventurze to to, że znajdziesz tu wszystkie elementy natury - wodę, powietrze, ziemię oraz ogień. To miejsce pełne energii i naprawdę możesz to poczuć. Wyspa jest otoczona oceanem, co daje Ci poczucie wolności, ale może też być odebrane jako ściana, spomiędzy których niektórzy ludzie chcieliby uciec. To wszystko jest paliwem dla mojej miłości do surfowania, którą kocham się dzielić.

Co z pracą? Podejrzewam, że wielkich koncernów tutaj nie ma.

Jeśli chcesz zrobić wielką karierę i wspinać się coraz wyżej po drabinie, to możesz mieć z tym tutaj problem. W większych miastach znajdziesz wiele przedsiębiorstw, ale raczej nie będą to wielkie korporacje.

Jeśli jednak chcesz po prostu pracować, żyć i cieszyć się życiem, to Fuerteventura będzie miejscem dla Ciebie. Szybko znajdziesz tu pracę i równie szybko będziesz mógł ją zmienić. Co ciekawe koszty życia na Fuerteventurze są mniejsze niż we Włoszech lub w UK. Możesz wynająć mieszkanie z sypialnią i pokojem gościnnym nawet za 400 Euro miesięcznie, bez dodatkowych kosztów. Zarobki rzędu 1000 Euro są wystarczające by żyć wygodnie, wszystko ponad tego możesz zainwestować lub przeznaczyć na coś innego.

Dla Ciebie Wojtku i ludzi, którzy chcą pracować zdalnie Fuerteventura to doskonałe miejsce. Nawet korporacje organizują tutaj szkolenia dla swoich menedżerów (śmiech).

MrLoco_000792 (604x800)Jak wygląda Twój typowy dzień lub tydzień?

Tutaj wszystko jest powolne... śniadanie wcześnie o poranku, lekcje surfowania, przekąska i jeśli warunki na to pozwalają dalsze surfowanie lub trening. Jeśli zajdzie taka potrzeba robię zakupy, porządki, uczę się lub załatwiam formalności. Proste, zdrowe życie, dobre jedzenie, sport, cerveza (z hiszpańskiego – piwo) z przyjaciółmi.

Czego najbardziej nie lubisz w swoim stylu życia?

Nie założyłem jeszcze rodziny, więc brakuje mi moich bliskich. Jednak oni mnie kochają, a ja kocham ich.

Co lubisz najbardziej w swoim stylu życia?

Kontakt z naturą i prawdziwymi rzeczami, prawdziwe życie, uśmiechy i czas na poznanie nowych przyjaciół.

Dziękuję Ci Marco za podzielenie się ze mną swoją historią oraz za udzielone lekcje. Jestem pewien, że jeszcze tu wrócę. Mam również nadzieję na przeprowadzenie w tym miejscu kilku warsztatów ze swoimi klientami.

Na fali :)

ORIGINAL

Wojciech Pazdzior: You are not from here. Can you describe what did you do before coming to Fuerteventura?

Marco Locorotondo: Normal life in Italy, on lake Maggiore with my family and friends.

I worked as a sales representative for a company of a bar and restaurant equipment HACCP plan. Before that I have been working for many years as a barman. Long hours of work and crazy hours but I liked it.

What is your work now?

I'm the master of Wave Surfing. (laugh)

Why did you decide to completely change your career?

My family town is a small place between Milan and Alps. It is beautiful and with a great people living there but there are only a few interesting companies. And I have a big passion for board sports like snowboard and surfing. When I was thinking about change I knew it can’t be just a job but the job. I want passion in what I do and my growing passion is the Surf.

Was it difficult to leave your country?

Moving from home is not difficult, living in another country can be complicated ... but I love Fuerteventura and all its different people. There is nothing big on this island and I don’t need anything big at all.

How is life in Corralejo? Is life on the island hard?

Life in Corralejo is very simple, you live in a small town where everyone knows each other. It is really easy to live here. Everything is near. You can get to the second end of the island in 1h or fly to Tenerife, Madrid or Milan. Streets are safe, we don’t have too many car accidents or acts of vandalism. It is not a problem to live here with kids, you don’t have to worry about them too much. We have school here or on the neighbouring island where your kid can get by a cheap boat with dozens of other children. It is like a bus here.

Most people you can meet on the street are tourists so you can’t make friends with all of them because it can be very hard to start and end relationship so quick and so often. But you can find lots of great people living here not only Spanish. They came from UK, Ireland, Germany, France, Italy, Czech Republic, Hungary and Poland too.

Amazing in Fuerteventura is that there are all the elements of nature - water, air, earth and fire. It's a place full of energy in motion and you can fill that. The island is surrounded by the ocean what gives you a sense of freedom but can also be some kind of a walls and some people would like to escape. Of course this is a fuel for my love to SURF and I love to share it.

What about job? I suppose there are no big companies here.

If you want to make a huge career and climb a professional ladder you can have a problem with finding a proper job. There are companies in bigger cities but not huge corporations.

But if you just want to work, live and enjoy life it is not hard. You can find a job and change it fast if you want. What is surprising, cost of living on Fuerta is much lower than in Italy or UK. You can rent a flat with a bedroom and living room even for 400 Euro per month with no extra costs. Earning 1.000 Euro is enough to live comfortably and everything above you can invest or do something else.

For you Wojtek and people who can work remotely it is a perfect place. Even corporations organize workshops for their managers here. (laugh)

How your typical day or week looks like?

Here the pace of everything is slow... breakfast early in the morning, surf lessons, snack and if there are still beautiful waves surfing if not training. If needed I do shopping, cleaning, learning or I'm doing some formalities. Easy and health life, good food, sport, cerveza with friends.


What do you mostly dislike in your life style?

I don’t have my own family yet so I miss my family. But they love me and I do love them.

What do you mostly like in your life style?

Contact with nature and true things, true life, the smiles and time to discover new friends.

Marco, thank’s for your lessons and for sharing your story. I’m sure I will come here again and I hope to run some workshops for my clients here too.

LA OLA

DSC00060 (800x532)

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X