Na czym polega skuteczna komunikacja i czemu służy?

Skuteczna komunikacja w firmie jest jednym z najważniejszych elementów efektywności pracowników - wpływa bowiem na skuteczność realizacji zadań. Niestety w warunkach dotychczasowej “normalności” była ona często niedocenianą składową naszej codzienności. Pracodawcy skupili się na tym, jak zapewnić bezpieczeństwo fizyczne pracownikom i jak zorganizować ich pracę - często nie zwracając uwagi na to, w jaki sposób komunikują zmiany. Często skutkowało to lękiem, stresem i frustracją. 

 

Sytuacja w jakiej znalazły się organizacje i ich przywódcy spowodowała, że najważniejsze jest nie tylko odważne podejmowanie trafnych decyzji, ale również sposób w jaki są one komunikowane pracownikom.

Liderzy i ich organizacje w tej trudnej sytuacji zapominają bardzo często, że kluczową, oprócz podejmowanych decyzji, jest empatyczna i otwarta komunikacja oraz dbanie o relacje z pracownikami.


Komunikacja w kryzysie:

 • Na bieżąco informuj pracowników o zmianach
 • Przyznawaj się, jeśli czegoś nie wiesz
 • Bądź w stałym kontakcie z pracownikami
 • Pytaj o ich bieżące potrzeby
 • Słuchaj uważnie i dopytuj o samopoczucie
 • Nie unikaj trudnych tematów 
 • Zostawiaj przestrzeń i stwarzaj okazję do zadawania pytań
 • Zadbaj o działania zgodne z wartościami firmy
 • Informuj o tym, jak kryzys wpłynął na firmę i jej kondycję
 • Pokaż, że opierasz się na twardych danych
 • Przedstaw strategie, które planujesz wdrożyć
 • Pytaj o zdanie pracowników
 • Dbaj o siebie i swój wizerunek, by nie zachwiać zaufania pracowników 

Zastosowanie powyższych zasad sprawi, że wizerunek firmy i liderów będzie znacznie lepiej postrzegany w oczach pracowników oraz zminimalizuje u nich stres, frustrację i lęki. Przełoży się to znacznie na efektywność i jakość ich pracy, a co za tym idzie minimalizuje ryzyko spadku dbałości o wyniki.

 

Bardzo ważnym elementem, o który również powinna zadbać organizacja jest przygotowanie nowego modelu komunikacji wewnętrznej, stworzonego na czas kryzysu.

Pomoże to zachować ciągłość integracji i budowania pozytywnej atmosfery w zespołach oraz umożliwi bieżącą wymianę informacji. Należy przy tym pamiętać, aby zadbać o atrakcyjną formę komunikacji zdalnej, poprzez wykorzystanie online’owych narzędzi do zdalnego porozumiewania się, takich jak Hangouts, Zoom, Teams itp. oraz o przekazywanie informacji na bieżąco i w sposób ciekawy.

Nie wolno również zapominać, że w proces komunikacji z pracownikami muszą być w sposób ciągły zaangażowani liderzy zespołów oraz kadra zarządzająca na wyższych szczeblach, ponieważ jest to podstawą do budowania zaufania, więzi oraz poczucia bezpieczeństwa pracowników.

 

Autor: Ewa Gomułka

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X