Polityka Prywatności

Active Strategy Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Twoja prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem danych, w myśl art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), jest Active Strategy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolistej 14/22, 54-152 Wrocław, NIP 8943065098, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570503 (zwana dalej “Administratorem”).
 2. W związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej oraz w związku z prowadzeniem profili publicznych na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies):
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika – m.in. w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych w tym promocji produktów oferowanych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem także po zakończeniu trwania stosunku prawnego między Użytkownikiem a Administratorem, również w innym zakresie określonym każdorazowo w treści wyrażonej przez Użytkownika zgody, w celu otrzymywania newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy tj. organizacji i realizacji usługi, udostępnienia produktów, świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na niniejszej stronie internetowej, przy czym dane te nie będą zbierane w celu identyfikacji użytkowników stron;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy Administratora, w szczególności takie jak marketing bezpośredni usług i produktów oferowanych przez Administratora (promowania prowadzonej działalności poprzez umożliwienie pozostawiania komentarzy na portalach społecznościowych i innych platformach umożliwiających interakcję z ich Użytkownikami), kontakt na żądanie Użytkownika, zabezpieczenie materiału dowodowego w celu ochrony przed roszczeniami lub ustalenie i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, przesyłanie danych osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych, ocena jakości usług, badanie rynku, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami przez nas publikowanymi oraz ulepszaniem świadczonych usług, a także wykrywania nadużyć.
 3. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, to jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie Twojej zgody – do momentu wycofania zgody przez Użytkownika, a następnie przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędności do wykonania umowy – do momentu wykonania umowy oraz przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym i innymi przepisami szczególnymi;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli niezbędności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – do momentu wypełnienia tego obowiązku oraz przez okres odpowiedni do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z terminami przedawnień określonymi w Kodeksie cywilnym;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu istnienia takiego interesu.
 4. Uprawnienia:
  1. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu – w szczególności, gdy dane przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego, a w razie przetwarzania na podstawie zgody przysługuje prawo do wycofania zgody, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.
  2. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  3. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy kontaktować się poprzez e-mail: info@active-strategy.com.
 5. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności w tym m.in. dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, biuro rachunkowe, agencje marketingowe, konsultanci współpracujący z Active Strategy Sp. z o.o. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak mogą być przetwarzane, przechowywane lub przesyłane do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile zapewniony zostanie odpowiedni poziom ochrony danych.
 6. Jeśli niniejsza strona internetowa będzie zawierała odnośniki do innych stron internetowych, jako Administrator nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania poufności, które na takich stronach mogą obowiązywać, dlatego należy po przejściu na takie strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką ochrony danych osobowych.
  PLIKI COOKIES
 1. Jako Administrator informujemy, że używamy na swoich stronach internetowych technologii „cookies” (plików tekstowych, zapisywanych przez przeglądarkę). 
 2. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z niniejszej strony internetowej, np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin, dokonywanych przez Ciebie czynności oraz dla podtrzymywania sesji. Pliki te nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Tobie ani do śledzenia Ciebie. Pozwalają one Administratorowi dostosować się do potrzeb użytkowników oraz tworzyć statystyki odsłon.
 3. Informacje zbierane są automatycznie, przy czym większość używanych przez Administratora plików cookies jest po zakończeniu Twojej sesji usuwana z dysku twardego Twojego urządzenia. Pozostałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu w celu umożliwienia rozpoznania Twojego komputera podczas kolejnej wizyty na niniejszej stronie internetowej. Możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies, w tym zablokować obsługę tych plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików cookies oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług dostępnych na niniejszej stronie internetowej.
 4. Rodzaje cookies:
  1. pliki cookies z danymi wprowadzonymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji.

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X