fbpx

Polityka Prywatności

Active Strategy Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Twoje prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem danych w myśl art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) jest Active Strategy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolista 14/22, 54-152 Wrocław, NIP 8943065098, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570503 (zwanym dalej “Administratorem”).
 2. Jeśli zamierzasz skorzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych. Twoje dane są przetwarzane przez nas we wskazanych poniżej celach:
  1. świadczenie usług doradczych, szkoleniowych i coachingowych,
  2. przesyłanie newslettera,
  3. marketing bezpośredni.
 3. Podstawa przetwarzania danych osobowych jest zależna od podejmowanych przez Ciebie czynności:
  1. umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na nas obowiązek prawny np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. Twoja zgoda, jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na przetwarzaniu m.in. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w celu marketingu bezpośredniego, czy odpowiedzi na pytania otrzymane drogą elektroniczną.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego świadczenia przez nas usług. Nie podanie danych osobowych wiąże sią z brakiem możliwości zawarcia z nami umowy czy otrzymywania informacji o aktualnej ofercie Active Strategy Sp. z o.o.
 5. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu w którym:
  1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością),
  2. ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą umową,
  3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
  4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora.
 6. Uprawnienia
  1. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu, a w razie przetwarzania na podstawie zgody przysługuje prawo do wycofania zgody, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.
  2. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  3. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy kontaktować się poprzez e-mail: info@active-strategy.com.
 7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności tj. dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, biuro rachunkowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, agencje marketingowe, trenerzy współpracujący z Active Strategy Sp. z o.o.
 8. Pliki cookies
  1. Nie zbieramy żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pozwalają one Administratorowi dostosować się do potrzeb użytkowników oraz tworzyć statystyki odsłon.
  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki testowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  3. Użytkownik może dobrowolnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies, w tym zablokować obsługę tych plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików cookies oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług.

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X