Polityka Prywatności

Active Strategy Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Twoja prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem danych, w myśl art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), jest Active Strategy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolistej 14/22, 54-152 Wrocław, NIP 8943065098, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570503 (zwana dalej “Administratorem”).
 2. W związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej oraz w związku z prowadzeniem profili publicznych na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies):
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na niniejszej stronie internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przy czym dane te nie będą zbierane w celu identyfikacji użytkowników stron;
  2. w celach marketingowych, w tym  promocji produktów oferowanych przez Administratora lub podmioty współpracujące z Administratorem – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w celu identyfikacji nadawcy wiadomości, przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, oraz obsługi tak przesłanego zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  4. w celu identyfikacji nadawcy wiadomości, przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie danych, które nie są konieczne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  5. w celu promowania prowadzonej działalności poprzez umożliwienie pozostawiania komentarzy na portalach społecznościowych (Facebook, LinkdIn), w tym poprzez ich wykorzystywanie w ramach takiej promocji na innych platformach, oraz w celu poinformowania o świadczonych przez Administratora usługach – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celu otrzymywania newslettera podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  7. w celu dopasowania treści stron internetowych do Twoich zainteresowań, wykrywania nadużyć, pomiarów statystycznych i analiz – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  8. dla celów archiwalnych (dowodowych), w tym dla dochodzenia roszczeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, to jest:
  1. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną w tym udostępniania treści gromadzonych na niniejszej stronie internetowej – przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tych celów;
  2. w celach marketingowych – do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie danych;
  3. w celu identyfikacji nadawcy wiadomości, przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, oraz obsługi tak przesłanego zapytania – do momentu obsługi przesłanego zgłoszenia;
  4. w celu identyfikacji nadawcy wiadomości, przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie danych, które nie są konieczne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – do czasu wycofania Twojej zgody;
  5. w celu promowania prowadzonej działalności w ramach portali społecznościowych – do momentu aż zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym przypadku;
  6. w celu otrzymywania newslettera – do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie danych albo przez okres prenumeraty;
  7. w zakresie dopasowania treści stron internetowych do Twoich zainteresowań, wykrywania nadużyć, pomiarów statystycznych i analiz – do momentu aż zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym przypadku lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Administratora;
  8. w zakresie przechowywania dla celów archiwalnych (dowodowych), w tym dla dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności przez okres, w jakim roszczenia ulegają przedawnieniu.
 4. Uprawnienia:
  1. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu – w szczególności gdy dane przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego, a w razie przetwarzania na podstawie zgody przysługuje prawo do wycofania zgody, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody.
  2. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  3. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy kontaktować się poprzez e-mail: info@active-strategy.com.
 5. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności tj. dostawcy rozwiązań informatycznych, banki, biuro rachunkowe, agencje marketingowe, trenerzy współpracujący z Active Strategy Sp. z o.o. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak mogą być przetwarzane, przechowywane lub przesyłane do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile zapewniony zostanie odpowiedni poziom ochrony danych.
 6. Jeśli niniejsza strona internetowa będzie zawierała odnośniki do innych stron internetowych, jako Administrator nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania poufności, które na takich stronach mogą obowiązywać, dlatego należy po przejściu na takie strony, zapoznać się z obowiązującą tam polityką ochrony danych osobowych.
  PLIKI COOKIES
 1. Jako Administrator informujemy, że używamy na swoich stronach internetowych technologii „cookies” (plików tekstowych, zapisywanych przez przeglądarkę). 
 2. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z niniejszej strony internetowej, np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin, dokonywanych przez Ciebie czynności oraz dla podtrzymywania sesji. Pliki te nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Tobie ani do śledzenia Ciebie. Pozwalają one Administratorowi dostosować się do potrzeb użytkowników oraz tworzyć statystyki odsłon.
 3. Informacje zbierane są automatycznie, przy czym większość używanych przez Administratora plików cookies jest po zakończeniu Twojej sesji usuwana z dysku twardego Twojego urządzenia. Pozostałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu w celu umożliwienia rozpoznania Twojego komputera podczas kolejnej wizyty na niniejszej stronie internetowej. Możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies, w tym zablokować obsługę tych plików. Wszelkie informacje na temat obsługi plików cookies oraz możliwość zmiany ustawień znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług dostępnych na niniejszej stronie internetowej.
 4. Rodzaje cookies:
  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji.

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X