Akademia Lidera

Rozwijaj firmę dzięki kompetentnym liderom

Zadbaj o największy kapitał Twojego biznesu – ludzi. Możesz pomnażać talenty w swojej firmie bez dodatkowych rekrutacji.

Na podstawie Twoich potrzeb

Przygotujemy program rozwojowy, który realnie poszerzy kompetencje Twojej kadry zarządzającej, a nie będzie tylko chwilową inspiracją.

Dlaczego rozwój liderów jest tak ważny?

Intuicyjnie wszyscy wiemy, że liderzy mają potężny wpływ na efektywność i atmosferę w firmie. Im lepsi liderzy, tym szybszy rozwój firmy. Jest różnica w tym, jakie korzyści przynosi Twojej firmie dobry i zaangażowany pracownik w porównaniu z takim, który nie wykazuje inicjatywy oraz nie interesuje się pogłębianiem wiedzy.

Większości z nas zależy na zaangażowanej kadrze.  Potem biznes bardzo szybko rośnie albo zmienia się z innych powodów. Na stanowisko liderskie i menedżerskie wybieramy pracowników najbardziej doświadczonych technicznie. Albo takich, którzy są najbardziej lubiani w zespole.

Może nawet nowo wybrani przez nas liderzy/liderki skarżą się, że ciężko im zarządzać ludźmi. Może dawanie feedbacku sprawia im trudność. Nie potrafią delegować zadań i są przepracowani. Obiecujemy sobie, że wyślemy ich na szkolenie, żeby było im lżej. Na pewno to zrobimy, tylko nie w tym tygodniu. Może za miesiąc, kiedy skończymy ten duży projekt. Albo za dwa, po uruchomieniu tego nowego procesu. No, może jednak za trzy, bo najpierw trzeba ugasić ten pożar…

Wiemy, jak jest.

Czasami natłok pracy sprawia, że trudno zaplanować rozwój swoich liderów i liderek. Nie musisz kazać im porzucać wszystkich obowiązków i wysyłać na wielogodzinne szkolenia. Pomożemy Ci zaplanować program szkoleniowy dopasowany do potrzeb i możliwości Twojej firmy.

Czym jest
Akademia Lidera?

Akademia Skutecznego Lidera to nasz autorski program rozwojowy

  • Dedykowany dla kadry zarządzającej na różnych poziomach struktury:

liderów zespołów,

kierowników projektów,

menedżerów,

  • dyrektorów i zarządów.

Składa się z 7-12 modułów warsztatowych

Każdy z modułów przeprowadzamy co 2-4 tygodnie. Między szkoleniami uczestnicy dostają pracę wdrożeniową i w praktyce testują zdobytą wiedzę. Tematykę treningów dobieramy zawsze indywidualnie po zbadaniu potrzeb Twojego zespołu.

Szkolenia prowadzimy online lub stacjonarnie

Nie lubimy szkoleń „przegadanych”. Liderzy uczą się w praktyce za pomocą  m.in.: gier strategicznych, studiów przypadku, symulacji, informacji zwrotnej od grupy i prowadzącego, dyskusji grupowych itp.

Moduły tematyczne Akademii Lidera

Jakie tematy realizujemy podczas Akademii?

⭒ Rola specjalisty vs. rola lidera zespołu

⭒ Budowanie autorytetu lidera

⭒ Samoświadomość lidera

⭒ Przywództwo sytuacyjne – rozpoznanie pracowników i dobór stylu

⭒ Rozpoznawanie dysfunkcji pracy zespołowej

⭒ Sposoby zwalczania dysfunkcji pracy zespołowej

⭒ 5 etapów rozwoju zespołu

⭒ Budowanie tożsamości zespołu

⭒ Rozpoznawanie etapu rozwoju pracowników

⭒ Wspieranie rozwoju kariery

⭒ Kiedy i jak stosować różne style?

⭒ Różnice w motywowaniu pracowników różnych pokoleń

⭒ Techniki pobudzania inicjatywy

⭒ 7 poziomów inicjatywy

⭒ Poziomy zaangażowania pracowników

⭒ Zaangażowanie a praca zdalna. Co się zmienia?

⭒ Rola liderów w angażowaniu pracowników

⭒ Ustalanie celów i techniki komunikowania ich w zespole

⭒ Wykorzystanie 7 poziomów inicjatywy w delegowaniu

⭒ Zasady i techniki delegowania zadań w zespole

⭒ Egzekwowanie i mierzenie wykonywania zadań

⭒ Rola informacji zwrotnej w rozwoju pracownika

⭒ Jak zastosować informację zwrotną i kiedy?

⭒ Wyrażanie informacji zwrotnej – pochwała, reprymenda, feedforward

⭒ Blokady i mechanizmy obronne

⭒ Budowanie odporności na stres i kontroli emocji

Rozpoznawanie emocji i uczuć

Empatia i zarządzanie emocjami

Zarządzanie emocjami swoimi i pracownika

Komunikowanie trudnych decyzji

⭒ Informacja zwrotna – pochwała, reprymenda, feedforward

⭒ Zarządzanie emocjami swoimi i pracownika

⭒ Scenariusze rozmowy przekazywania trudnych informacji

⭒ Stres i zdrowie psychiczne
⭒ Zachowanie menedżera w trudnych i ciężkich czasach a morale pracowników
⭒ Gdzie się zaczyna, a gdzie kończy rola lidera?
⭒ Czym jest pierwsza pomoc psychologiczna i kto może jej udzielać?

⭒ Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań (NVC)

⭒ Minimalizowanie konfliktów

⭒ Rozpoznawanie stylów komunikacji

⭒ Wykorzystanie stylów komunikacji w zarządzaniu zespołem

⭒ Przygotowanie i prowadzenie skutecznej prezentacji

⭒ Budowanie pewności siebie w prezentowaniu

⭒ Przekonywanie i wywieranie wpływu

⭒ Prezentacje przed osobami na wysokich stanowiskach

⭒ Narzędzia coachingowe w zarządzaniu

⭒ Modele rozmów coachingowych GROW/IGOW

⭒ Zasady skutecznego zadawania pytań

⭒ Zasady i narzędzia w mentoringu

⭒ Planowanie pracy menedżera

⭒ Ustalanie celów i techniki komunikowania ich w zespole

⭒ Zasady i techniki delegowania zadań w zespole

⭒ Mierzenie i ocena wykonywania zadań

⭒ Rola lidera w procesie inicjowania i wdrażania zmiany

⭒ Różne reakcje pracowników na zmianę (reakcja psychologiczna)

⭒ Techniki radzenia sobie z oporem pracowników na zmiany

⭒ Rola lidera w zarządzaniu kryzysowym

⭒ Techniki analizy przyczyn źródłowych problemów
⭒ Zadawanie skutecznych pytań w celu zdiagnozowania i zainspirowania
⭒ Ułatwianie zespołom podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
⭒ Mechanizmy blokujące podjęcie decyzji

To tylko część modułów. Potrzebujesz innego? Porozmawiajmy!

Przygotujemy program uszyty na miarę potrzeb Twojej firmy. 

Jak to działa?

KROK 1

Diagnozujemy sytuację

Przeprowadzamy wywiady z kilkoma wybranymi menedżerami w Twojej firmie oraz działem HR/ L&D. Sprawdzamy, z czym mierzy się Twój biznes i proponujemy rozwój takich kompetencji liderskich, które pomogą pokonać wyzwania. Ustalamy cele programu.

KROK 2

organizujemy kick-off

Czyli spotkanie rozpoczynające program szkoleniowy. Razem z przedstawicielami Twojej firmy przeprowadzamy krótkie spotkanie z uczestnikami i ich przełożonymi. Celem kick-offu jest zbudowanie odpowiedniego nastawienia do nauki i wdrażania nowych kompetencji w praktyce. Tłumaczymy powód organizacji, cele i przebieg programu.

KROK 3

przeprowadzamy Działania rozwojowe

Przeprowadzamy cykl działań rozwojowych w odstępie 2-3  tygodniowym. Program zawiera szkolenia i zadania wdrożeniowe, ale w zależności od potrzeb prowadzimy dodatkowe konsultacje, coaching, dodatkowe projekty.

Jeśli wybierzesz pakiet ze wsparciem koordynacyjnym, przejmujemy za Ciebie większość  zadań komunikacji z uczestnikami i logistyki szkoleń.

KROK 4

podsumowujemY program

Podsumowujemy projekt ze sponsorem programu. Wręczamy uczestnikom certyfikaty. Analizujemy, czy udało się osiągnąć założone cele. Zbieramy wnioski. Przekazujemy rekomendacje dalszego rozwoju grupy/ firmy.

Co może zyskać Twój biznes dzięki Akademii Lidera?

PRZED AKADEMIĄ

▾ Twoi liderzy mają problem z zarządzaniem zespołami. Nie czują się pewnie w roli przywódczej.

▾ W zespole panuje brak zaufania. Feedback (jeśli w ogóle występuje) przyprawia wszystkich o ból głowy.

▾ Menedżerowie stosują mikrozarządzanie. Mają problem z delegowaniem zadań.

▾ Brakuje zaangażowania, motywacji i poczucia docenienia. A to skutkuje obniżoną efektywnością zespołu.

▾ Liderzy/ menedżerowie mają niską inicjatywę.

▾ Twoi pracownicy nie umieją dostosować się do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego. Każda kolejna zmiana wywołuje stres.

PO AKADEMII

▴ Twoja firma ma pewnych siebie, świadomych swoich mocnych stron liderów. Takich, którzy wiedzą jak rozwijać siebie i ich zespoły.

▴Zespół otwarcie się komunikuje. Z łatwością udziela sobie informacji zwrotnej. Zarówno pozytywnej, jak i korygującej.

▴ Menedżerowie wiedzą, w jaki sposób delegować. Nie tracą czasu na kontrolowanie wykonania pojedynczych zadań. Potrafią komunikować swoje oczekiwania i dają swoim podwładnym swobodę w działaniu.

▴ Masz zaangażowaną i zmotywowaną kadrę, która działa zgodnie z wartościami firmy. I osiąga wyznaczone cele.

▴ Liderzy inspirują rozwiązywanie problemów i usprawnienia w zespołach.

▴ Twoi podwładni potrafią dostosować się do zachodzących zmian. Radzą sobie z towarzyszącym im stresem i trudnymi emocjami.

Brzmi to dobrze, ale...

Jesteśmy świadomi, jak wiele czasu pochłania wypełnianie codziennych obowiązków. Wiemy również, jak czasochłonne dla liderów potrafi być rozwiązywanie konfliktów, którym można było zapobiec. Albo przygotowywanie się do trudnej rozmowy. Nie wspominając o mikrozarządzaniu.

 

Zapracowanie i brak czasu to codzienność wszystkich naszych klientów. Dlatego odpowiednio dostosowujemy długość i częstotliwość programu oraz ustalamy harmonogram z wystarczającym wyprzedzeniem. Jeden warsztat w Akademii trwa od 4 do 8 godzin. Jeśli Twoi menedżerowie poświęcą 4 godziny raz na 2-3 tygodnie, mogą zyskać więcej czasu na zadania przyspieszające rozwój firmy. Kto nie wolałby wykorzystywać go na kreatywne działania i wprowadzanie usprawnień, zamiast rozwiązywania ciągle tych samych problemów?

Nie szkodzi! Akademię prowadzimy również w formie online. Dbamy o to, żeby warsztaty zdalne były równie angażujące, jak te stacjonarne. Szkolenia online trwają maksymalnie 4 godziny. To optymalny czas, podczas którego Twoi pracownicy pozostają w pełni skupieni. Pozostałe kilka godzin mogą przeznaczyć na realizację najważniejszych zadań w pracy. No i nie muszą tracić czasu na dojazd (i stanie w korkach).

Zawsze zaczynamy od diagnozy sytuacji i ustalenia celów. Dzięki temu możemy zaprojektować program angażujący uczestników. Ważnym elementem jest także przygotowanie przełożonych uczestników Akademii.

Jesteśmy przeciwnikami tzw. „szkoleń dla szkoleń”. Jeśli mamy podejrzenia, że nasze warsztaty nie rozwiążą problemu, z którym mierzy się Twój biznes, powiemy Ci o tym wprost. I nie zrealizujemy usługi. Brak korzyści dla Twojej firmy byłby również stratą dla nas. Nie chcemy negatywnych opinii na temat braku skuteczności naszych działań.

 

Zyskujemy tylko wtedy, kiedy zyskujesz Ty.

Dlaczego możesz nam zaufać?
I kto za tym wszystkim stoi?

Interdyscyplinarne doświadczenie

✩ 17 lat doświadczenia w projektowaniu i realizacji programów rozwojowych. Jesteśmy ekspertami przywództwa, pracy zespołowej, budowania kultury organizacyjnej i zarządzania zmianą. 

10 trenerów z doświadczeniem w globalnych firmach doradczych i różnych branżach m.in.: IT, e-commerce, produkcja, SSC /BPO /GBS, gaming (tu lista naszych klientów)

Na szkoleniach gościliśmy uczestników z krajów takich jak: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Irak, Irlandia, Izrael, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Odpowiedzialny biznes

Zostaliśmy wyróżnieni tytułem Etyczna Firma 2018 i 2020 przez Puls Biznesu i PwC

Zobowiązaliśmy się do przekazywania 1% rocznego dochodu na inicjatywy ekologiczne

Prowadzimy naszą działalność z poszanowaniem etyki, prawa, ludzi i środowiska naturalnego

Skuteczne programy rozwojowe

Ponad 80% nowych Klientów to firmy, którym zostaliśmy poleceni przez obecnych Klientów i Klienci powracający

Realizujemy szkolenia od 1h do 4 dni (wirtualnie i F2F)

Wojciech Paździor

ceo active strategy

Nazywam się Wojciech Paździor, jestem CEO i założycielem Active Strategy. Odpowiadam za merytoryczne przygotowanie Akademii Lidera.

Doświadczenie biznesowe zaczynałem w sprzedaży. Od 2003 roku rozwijam innych, od 2008 prowadzę zespoły, a od 2012 pracuję zdalnie.

Specjalizuję się w doskonaleniu kompetencji menedżerskich i rozwoju zespołów w dynamicznie rozwijających się firmach. Pracuję zarówno z małymi i średnimi polskimi firmami, jak i z międzynarodowymi korporacjami, co pozwoliło mi na szerokie rozumienie problemów klientów. 

Klienci zgłaszają się do nas, kiedy chcą dokonać zmiany kultury organizacyjnej, stylu zarządzania lub atmosfery.

A co, jeśli podczas trwania Akademii coś mi się nie spodoba?

Robimy wszystko, żeby Akademia Lidera pomogła Twoim menedżerom i przyniosła oczekiwane rezultaty.

Wciąż się wahasz?

To normalne. Nie namawiamy Cię do kupna kota w worku. Umów się na bezpłatną, 30-minutową konsultację online. Odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Co ryzykujesz, jeśli nie będziesz rozwijać swoich liderów?

Dobry lider potrafi zmotywować swój zespół do osiągania lepszych wyników. A to przekłada się na rozwój przedsiębiorstwa. Jednocześnie zły przywódca może być powodem, dla którego pracownicy odchodzą z firmy.

Według badania przeprowadzonego przez Instytut Gallupa w 2015 roku, połowa pracowników decyduje się na odejście z pracy przez swojego menedżera.

Inwestując w rozwój swoich liderów, możesz nie tylko uchronić się przed niepożądaną rotacją, ale i przyciągnąć nowe talenty. Najlepsi kandydaci chcą pracować w organizacjach, które zapewniają wysokiej jakości mentoring.

Badanie Gallupa pokazuje również, że firmy zatrudniające uzdolnionych menedżerów uzyskują 48-procentowy wzrost rentowności i 22-procentowy wzrost produktywności. Dodatkowo takie przedsiębiorstwa odnotowały 30-procentowy wzrost zaangażowania pracowników. I spadek rotacji o 19 procent.

Co dostajesz, gdy rozpoczynasz Akademię Lidera?

Akademia Lidera zawiera:

plan rozwojowy uszyty na miarę potrzeb Twojego biznesu

przeprowadzenie diagnozy sytuacji w formie rozmów z Twoimi menedżerami, działem HR i analizę kilku dodatkowych dokumentów

wsparcie i doradztwo dla HR i przełożonych uczestników

przeprowadzenie szkoleń

materiały dla uczestników (online)

certyfikaty dla uczestników po ukończeniu programu

Dodatkowo możesz skorzystać z opcji obsługi koordynacji programu szkoleniowego

Przejmiemy cały proces komunikacji z uczestnikami od rozpoczęcia Akademii, aż do jej zakończenia.

Koordynacja projektu jest dla Ciebie,
jeśli:

Ile to kosztuje?

akademia lidera

Cena Akademii Lidera zależy od kilku czynników

Języka, w którym jest prowadzone szkolenie (j. polski lub angielski), formy prowadzenia zajęć (stacjonarnie lub online) i liczby modułów. Nie wiemy jeszcze, czego dokładnie będzie potrzebował Twój biznes. Wiemy natomiast, jakie pytania zadać, żeby zwiększyć szansę na wykorzystanie umiejętności i przeprowadzenie realnej zmiany nastawienia i zachowań Twoich liderów.

Każdy program przygotowujemy indywidualnie. Tematyka warsztatów jest dobierana tak, żeby pomóc rozwiązać konkretne problemy i osiągnąć cele Twojego biznesu. Nie wydajesz budżetu na kolejne “fajne szkolonko”.

Jeśli chcesz poznać koszty przeprowadzenia Akademii w Twojej firmie, umów się na darmową konsultację.

Podczas 30-minutowej rozmowy (telefonicznej lub wideo) zadamy kilka dodatkowych pytań o potrzeby Twojego zespołu. Spytamy o problemy, z którymi aktualnie się mierzycie, o kulturę organizacyjną, ilość czasu, jaką możecie poświęcić na szkolenia i kilka innych detali. Po zebraniu niezbędnych informacji otrzymasz wycenę.

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X