Case study | Sonalake

Poznaj naszego Klienta

Sonalake dostarcza usługi projektowania, rozwoju i inżynierii oprogramowania. Pracuje dla wiodących firm, takich jak Yahoo!, Vodafone, Beyond Identity. Zespół ekspertów pracuje zdalnie oraz hybrydowo w Dublinie, Poznaniu i Bratysławie.

wyzwanie

Firma Sonalake stawia na ciągły rozwój swoich Team Leaderów, Tech Leaderów i Senior Software Engineerów. Są to wysokiej klasy eksperci, w większości wywodzący się ze stanowisk technicznych. Sponsorowi projektu zależało na wzmocnieniu ich umiejętności przywódczych, szczególnie inteligencji emocjonalnej, udzielania feedbacku i komunikacji w wysoce międzykulturowym środowisku. Dla naszego klienta ważne było także zwiększenie świadomości uczestników, kim jest lider w nowoczesnej, zwinnej firmie programistycznej i jaki ma wpływ na innych.

Rozwiązanie

Projekt rozpoczęliśmy od edycji pilotażowej, z planem rozszerzenia go na kolejne grupy.

Projekt polegał na zaprojektowaniu i prowadzeniu dedykowanej Akademii Lidera dla międzynarodowego zespołu Sonalake.

Wspólnie przeszliśmy przez następujące 4 etapy:

Diagnoza: nasi konsultanci przeprowadzili pogłębione wywiady z zespołem menedżerskim, w tym także prezesem Sonalake oraz przeanalizowali kulturę firmy, wartości i strukturę firmy.

Projektowanie programu: zdefiniowaliśmy kompetencje, na których zależało naszemu klientowi i na tej podstawie stworzyliśmy pierwszą wersję zakresu Leadership Academy.

Przetestowanie i doskonalenie: eksperci Active Strategy przeprowadzili Akademię Lidera dla 3 pilotażowych grup, złożonych z osób z różnym doświadczeniem zawodowym.

Wdrożenie programu: program Akademii został zaktualizowany po zebraniu feedbacku od uczestników i wniosków ekspertów AS. Następnie była kontynuowana dla kolejnych grup.

Projekt trwał od października 2021 do lutego 2023 roku.

Przez cały czas trwania projektu dział HR miał wgląd do pełnych ocen i informacji zwrotnych od uczestników, dzięki czemu mogli na bieżąco monitorować jego przebieg.

Klient rozważa prowadzenie Akademii dla kolejnych grup lub dostosowanie do innych grup pracowników.

REZULTATY

Program rozwojowy dla Sonalake miał 3 cele:

sprawić, by uczestnicy poczuli się pewnie w roli lidera,

podkreślić znaczenie kompetencji inteligencji emocjonalnej w branży technologicznej oraz

zachęcić liderów do stosowania nowych umiejętności w praktyce.

Na podstawie informacji zwrotnych od uczestników i obserwacji ich zachowań wewnątrz organizacji, klient ocenił, że program odniósł sukces.

Średnia ocen na pytanie „Rekomendowałbym ten program innym liderom?” w grupach po pilotażowych wyniosła 9,02 (w skali 1-10).

„(…) Bez problemu dostosowują się podczas trwającego szkolenia, zawsze mając na uwadze, że najważniejsza jest wartość, jaką dana osoba wniesie do firmy po szkoleniu.”

Bartosz Jerzy, People & Process Manager, Sonalake

Więcej o projekcie znajdziesz w recenzji na Clutch.

Zobacz, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie

Napisz na justyna@active-strategy.com lub kliknij poniżej

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X