CASE STUDY: Program rozwoju senior dyrektorów w firmie IT

Poznaj naszego Klienta

GlobalLogic jest jednym z liderów branży usług inżynierii cyfrowej. Pomaga markom na całym świecie w projektowaniu i tworzeniu innowacyjnych produktów, platform i cyfrowych doświadczeń na miarę współczesnego świata. GlobalLogic z siedzibą w Dolinie Krzemowej prowadzi studia projektowe i centra inżynieryjne na całym świecie, oferując swoje doświadczenie klientom z branży motoryzacji, komunikacji, usług finansowych, opieki zdrowotnej, produkcji, mediów i rozrywki, półprzewodników i technologii. GlobalLogic jest spółką w grupie Hitachi.

wyzwanie

Do jakich projektów/usług Twoja firma zatrudniła Active Strategy?

Wyzwaniem w GlobalLogic było zwiększenie pewności siebie w kadrze zarządzającej oraz wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające budowanie zaangażowanych i samodzielnych zespołów. Dodatkowo, firma dążyła do zwiększenia częstotliwości wprowadzania usprawnień we wszystkich projektach oraz wzmocnienia poczucia odpowiedzialności wśród pracowników pracujących hybrydowo.

Nasz klient dotarł do nas poprzez polecenie i wybrał Active Strategy przede wszystkim ze względu na znajomość branży IT i zgodność z wartościami firmy.

Podjęte działania

Przygotowaliśmy szczegółowy program dedykowany dla międzynarodowej grupy 23 świeżo mianowanych dyrektorów oraz osób ubiegających się o awans na stanowiska dyrektorskie i starszych kierowników projektów. Uczestnicy pochodzili zarówno ze Słowacji, Chorwacji, Ukrainy, Szwecji, jak i Polski.

W ramach naszej współpracy opracowaliśmy pierwszą edycję programu EMEA Directors Development Program. Przeprowadziliśmy szczegółową diagnozę potrzeb i wspólnie z zespołem L&D klienta zaprojektowaliśmy szczegóły programu.

Program koncentrował się na trzech modułach kompetencyjnych:

Delivery and Project Management

Leadership and People Management 

Sales and Pre-sales 

Podczas drugiej edycji programu napotkaliśmy istotne wyzwanie zewnętrzne związane z udziałem osób pracujących w strefie wojennej w Ukrainie. Pomimo trudności, uczestnicy aktywnie uczestniczyli w szkoleniach, nawet w trakcie alarmów przeciwlotniczych, dołączając do sesji ze schronów. Uczestnicy wyrazili również swoje uznanie dla rzeczywistych przykładów i ćwiczeń, uważając je za kluczowe w zastosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce.

Rozwiązanie

Dla GlobalLogic przygotowaliśmy program rozwoju dyrektorów.

Wprowadzeniem do programu było spotkanie kick-off dla uczestników oraz ich przełożonych – wyjaśnienie celów i metod programu, omówienie oczekiwań, odpowiedzialności i ról zarówno uczestników jak i przełożonych.

Ustalenia indywidualnych celów rozwojowych przez uczestników ze swoimi przełożonymi – powiązanych z tematyką poszczególnych modułów programu, monitorowania postępów na bieżąco oraz podsumowania ich po programie.

Pierwsza edycja obejmowała 28 sesji szkoleniowych, z czego 9 prowadzonych przez wewnętrznych prelegentów GlobalLogic, a 15 przez konsultantów Active Strategy. Druga edycja programu składała się z 20 sesji, z których 8 prowadzili wewnętrzni prelegenci GlobalLogic, a 12 konsultanci Active Strategy. W obu edycjach programu zastosowaliśmy również zadania wdrożeniowe.

Po szkoleniach uczestnicy otrzymywali zadania wdrożeniowe – trenerzy dopasowali merytorycznie do programu szkoleń: mieszane rodzaje prac domowych tj. wykorzystanie wybranego narzędzia w zespole, zadania opisowe dla całego modułu, zadania grupowe.

Po każdym module kompetencyjnym były realizowane sesje Q&A, na których był podsumowany materiał, uczestnicy mieli czas na swobodne zadawanie pytań wynikających z wdrażania materiału  z realizowanych sesji. Omawiane były również efekty uzyskane dzięki zadaniom wdrożeniowym.

Na końcu programu odbyło się spotkanie podsumowujące z uczestnikami.

W programie Active Strategy przejęło także rolę w koordynacji projektem. Byliśmy odpowiedzialni za harmonogram, koordynację ekspertów GlobalLogic i Active Straetgym, administrację, raporty, komunikację z interesariuszami projektu. Nasze zaangażowanie w te obszary istotnie zaoszczędziło czas dział L&D. Jak przyznaje nasza klientka, „Biorąc pod uwagę ograniczenia czasowe i personalne w dziale L&D, sukces tego projektu nie byłby tak wyraźny bez nieocenionego wsparcia dodatkowego Project Managera.”

Regularnie prowadziliśmy spotkania przeglądowe, zapewniając stały dostęp do harmonogramu i ocen, aby zapewnić, że wszystkie istotne informacje dotarły do działu HR i uczestników w odpowiednim czasie. Nasza koordynatorka projektu aktywnie proponowała usprawnienia i wskazywała obszary wymagające uwagi GlobalLogic.

Po każdej sesji zbieraliśmy informacje zwrotne od uczestników i obserwacje trenerów. Ze wszystkimi wnioskami i sugestiami wracaliśmy do klienta, przez co mogliśmy wdrażać wszystkie usprawnienia projektu.

Rezultaty

Zdecydowana większość uczestników potwierdziła, że zastosuje zdobytą wiedzę/umiejętności w swojej obecnej pracy, uzyskując ocenę 3,65 (w skali 1-4). Otrzymaliśmy również obszerne informacje zwrotne od uczestników i ich przełożonych, które podkreślały dobrze przygotowane szkolenie, oparte na praktycznych przykładach i prowadzone w angażujący sposób. 

Dyrektorzy GlobalLogic wyrazili zamiar wykorzystania nabytych umiejętności  w swoich rolach, a my po zakończonym projekcie otrzymaliśmy potwierdzenie, że aktywnie to robią. Sama firma zauważyła, że nasze działania przyczyniły się do pozytywnych zmian organizacyjnych i wzrostu zaangażowania pracowników w rozwój firmowych procesów i projektów.

Po udanej pierwszej edycji inni dyrektorzy dopytywali czy będzie druga, bo tak dobre opinie rozeszły się w firmie. Od razu zaczęliśmy wspólne przygotowania do drugiej edycji.

„Active Strategy stworzyło zespół wyjątkowych konsultantów – prawdziwych profesjonalistów, którzy są nie tylko dobrze przygotowani, ale także wysoko wykwalifikowani.”

Ewa Maleszka-Pabian | EMEA Head of University Collaboration | GlobalLogic Poland Sp. z o.o.

Zobacz, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie

Napisz na justyna@active-strategy.com lub kliknij poniżej

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X