Case study | Magna

Poznaj naszego Klienta

Magna International to światowy dostawca w branży motoryzacyjnej, zatrudniający ponad 163,000 pracowników w 28 krajach. W Polsce posiada 6 zakładów zatrudniających ponad 2.700 osób. Produkują elementy m.in. dla: Audi, BMW, Citroen, Daimler AG, Fiat, Ford, Opel, Renault, VW.

wyzwanie

Do 2016 roku nie wszystkie programy szkoleniowe były dostępne w Polsce w rodzimym języku, stąd również ze względów logistycznych bardzo rzadko brali w nich udział kierownicy, mistrzowie i liderzy. Dodatkowo większość z nich miała mocno rozwinięte szeroko rozumiane kompetencje ,,techniczne”, z nie zawsze wystarczającym przygotowaniem do roli zarządzania zespołem.

W 2016 roku w Polsce utworzone zostało Magna Training Center (MTC), które przeprowadziło cykl spotkań i rozmów z różnymi szczeblami zarządczymi i działami w zakładach celem wyłonienia priorytetów szkoleniowych w regionie. Zgłaszane problemy dotyczyły często oceny przełożonych przez podwładnych i sposobu zarządzania ludźmi. Niektóre zakłady były właśnie po badaniach opinii pracowniczej, które nie wyszły tak dobrze jak tego oczekiwano.

podjęte działania

MTC zdecydowało o uruchomieniu polskiej wersji programu dla kadry zarządzającej niższego szczebla. Miał on przełożyć globalny model kompetencji przywódczych i elementy kultury organizacyjnej na realia lokalne. Początkowo miała nim być objęta grupa osób, która pracując w Magna po raz pierwszy w swojej karierze objęła rolę lidera zmiany/ brygadzisty. Po wewnętrznych dyskusjach i ustaleniach ostatecznie do grup uczestników dołączyły również osoby zarządzające już od jakiegoś czasu, lecz bez wcześniejszego ,,gruntownego przygotowania” do pełnienia w/w roli.

Active Strategy zostało wybrane do opracowania, na bazie globalnego standardu, i do późniejszego prowadzenia polskiej wersji programu.

Konsultanci przeanalizowali dostępną dokumentację, w tym opis kultury organizacyjnej, wybrane narzędzia i procesy HRowe, globalne programy szkoleniowe. Odbyli także wizyty w 2 zakładach oraz serię telekonferencji z działami HR z wszystkich zakładów Magna i MTC w Polsce.

Rozwiązanie

Trenerzy Active Strategy przy ścisłej współpracy z MTC zaprojektowali program rozwojowy złożony z:

spotkania kick-off – dla uczestników oraz ich przełożonych – wyjaśnienie celów i metod programu, odpowiedzialności i ról zarówno uczestników jak i przełożonych

oceny 360 lub samooceny uczestników przed i po programie – zakłady wybierały jedną z form (powstało narzędzie)

ustalania celów rozwojowych uczestników ze swoimi przełożonymi – powiązanych z tematyką poszczególnych modułów programu, monitorowania postępów na bieżąco oraz podsumowania ich po programie (powstał podręcznik dla przełożonych i dla uczestników)

trzech 2-dniowych warsztatów – odbywających się co 4-5 tygodni, prowadzone metodami aktywnymi (experiential learning), symulacjami, grami i ćwiczeniami

pracy własnej uczestników pomiędzy warsztatami (zadania wdrożeniowe)

Program został zrealizowany dla dwóch grup pilotażowych, zawierających uczestników ze wszystkich działów HR, liderów zmian, kierowników działów aż po Assistant General Managerów. Po każdym etapie były zbierane informacje zwrotne i rekomendacje.

Po bardzo pozytywnej ocenie programu, MTC wprowadziła go do katalogu szkoleń w Polsce. Ważne jest to, iż program jest dobrowolny i MTC go rekomenduje, ale zakłady nie muszą z niego korzystać. Sami decydują z jakiego dostawcy programów rozwojowych korzystać.

REZULTATY

W latach 2016-2019 odbyło się 11 edycji, dla obszarów produkcyjnych i wspierających. Grupy były zarówno mieszane (z różnych zakładów) jak i dedykowane dla poszczególnych zakładów.

Kadra zarządzająca i HR zaobserwowały zmiany tj.:

Większa świadomość roli lidera i odpowiedzialności za zespół (np. odwoływanie się na spotkaniach do elementów kultury organizacyjnej i/lub modeli z programu)

Większa odwaga liderów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów w zespołach i pomiędzy nimi (przełożeni uczestników zanotowali zmniejszenie eskalowanych problemów, które omawiane były częściej na poziomie uczestników)

Większa wymiana wiedzy między liderami (np. wymiana książkami, samodzielna organizacja spotkań wymiany doświadczeń i omawiania trudnych rozmów z pracownikami)

Większa odpowiedzialność i inicjatywa w zgłaszaniu problemów (część z nich zakłady mogły bardzo szybko rozwiązać)

Jednym z powtarzających się komentarzy w dyskusjach kończących program lub ankietach był „Ten program powinien być obowiązkowy dla każdego, kto zarządza ludźmi”. A program został wyróżniony na wewnętrznym forum HR  w Magna w Europie i pokazany jako dobra praktyka.

Na przełomie 2019/2020 firma zaktualizowała globalne programy przywódcze. Active Strategy zostało zaproszone do dostosowania wybranych programów na rynek polski i innych krajów europejskich oraz do udziału w przygotowaniu trenerów wewnętrznych.

“Rozwój przywództwa jest jednym z naszych trzech priorytetów, dlatego chcemy pracować z partnerami, którzy rozumieją specyfikę naszej branży”

Paweł Furyk | Magna Training Center | Magna International

Zobacz, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie

Napisz na justyna@active-strategy.com lub kliknij poniżej

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X