CASE STUDY | Satisfly

Poznaj naszego Klienta

Satisfly to firm technologiczna, tworząca rozwiązania e-commerce B2B i B2C, w technologii Magento i Shopify, wdraża PIM od Akeneo i tworzy aplikacje web-owe. Firma istnieje 10 lat na rynku. W trakcie projektu z Active Strategy firma zatrudniała ponad 30 osób.

wyzwanie

Do jakich projektów/usług Twoja firma zatrudniła Active Strategy?

W związku z dynamicznym rozwojem firmy powstały nowe struktury i procesy. Naturalną tego konsekwencją było narastanie napięć i problemów wewnętrznych. Wiedzieliśmy, że musimy uporządkować wszystkie wyzwania i naprawić nasze błędy, abyśmy mogli dalej się rozwijać. Nie wiedzieliśmy tylko od czego zacząć i jak zaangażować w zmiany całą firmę.

Rozwiązanie

Zarząd zdecydował zaprosić firmę doradczą. Znali już Active Strategy z warsztatów i szkoleń w klastra firm IT – ITCorner. Zależało im na wyborze firmy sprawdzonej i świetnie znającej firmy technologiczne.

W pierwszym kroku projektowania rozwiązania zaangażowanych zostało dwóch członków zarządu – współwłaścicieli firmy oraz dwie menedżerki (dalej: grupa menedżerska). Po poznaniu tła organizacyjnego, Active Strategy zaprojektował niezbędne działania.

Konsultant przeprowadził klienta przez kolejne kroki:

Zakomunikowanie projektu zmian do wszystkich pracowników – stworzyliśmy treść zaproszeń i pomogliśmy zarządowi przygotować się do spotkań firmowych.

Krótka diagnoza organizacji – konsultant przeanalizował dostarczone informacje tj. struktura firmy, kultura organizacyjna, ostatnie badanie opinii pracowniczych.

Warsztaty – grupa menedżerska oraz grupa pracowników z różnych działów przeszły przez moderowane warsztaty diagnozy problemów w firmie i ich przyczyn. Następnie zaproponowali rozwiązania uwzględniające perspektywę i interes pracowników i firmy.

Raport – grupa menedżerska otrzymała i omówiła raport z diagnozy i warsztatów. Zawierał wskazane kluczowe obszary wymagające zmiany, rekomendowane działania oraz ich kolejność.

Warsztat strategiczny – grupa menedżerska określiliśmy kluczowe kierunki rozwoju wewnętrznego, wizję firmy i szkielet kultury organizacyjnej.

Plan działań – zarząd przeanalizował wszystkie rekomendacje i podjął decyzję o dalszych działaniach na poziomie zarządu, poszczególnych zespołów i całej firmy.

Przedstawienie planu w firmie – zarząd przedstawił całej firmie wnioski i plan zmian.

Realizacja wybranych działań – firma samodzielnie wdrażała plan, informując pracowników o postępach i angażując w wybrane działania.

REZULTATY

Klient przyszedł do Active Strategy z pytaniami i wątpliwościami, a zakończył projekt jasną listą działań i decyzji do podjęcia.

Od zakończenia procesu firma odnotowała:

poprawę atmosfery i zadowolenia pracowników

spadek rotacji pracowników

większe zaangażowanie pracowników w rozwój firmy

większą inicjatywę pracowników

realizację strategicznych decyzji np. rebranding firmy, awanse do zarządu

możliwość wycofania się CEO z wielu działań operacyjnych

Firma wysoko oceniła nasze doświadczenie biznesowe, rzetelną pracę, skuteczność zaproponowanych kroków i umiejętność ukierunkowania różnych ludzi i perspektyw na cel zbudowania świetnej firmy.

„Wynik był o wiele lepszy niż się spodziewałem.”

Marek Kich, CEO Satisfly

Więcej o projekcie znajdziesz w opisie na Clutch oraz nagraniu z Markiem Kichem, SEO Satisfly.

Zobacz, jak taki projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie

Napisz na justyna@active-strategy.com lub kliknij poniżej

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X