Co uwzględnić przy organizacji integracji?

Integracja to nie tylko wyjście na pizzę czy wyjazd na quady. Konsolidacja zespołu może być znacznie skuteczniejsza i bardziej pogłębiona. 

Działy HR i menedżerowie zespołów często wyczerpały już pomysły na poprawę efektywności pracy zespołowej. . Wspólny warsztat lub wyjazd, zamiast “integracją”, wolimy nazywać “konsolidacją”. Nieco inaczej podchodzimy też do ich organizowania i prowadzenia.

Prowadziliśmy od dwugodzinnych krótkich modułów, przez czterodniowe warsztaty konsolidacji top managementu, po tygodniowe wyprawy outdoorowe.


Zacznijmy od początku - zastanówmy się nad tym, co integruje ludzi ze sobą?

 

 1. Wspólne doświadczenia,
 2. Bliższe poznanie się,
 3. Wspólne wartości lub wspólna sprawa

Jakie pytania warto zadać przy organizacji integracji?

 

Cel

 • Dlaczego potrzebujemy/ chcemy konsolidować zespół?
 • Jaki ma być rezultat integracji?
 • Jakimi emocjami, postawami, przekonaniami lub decyzjami ma zakończyć się konsolidacja zespołu?
 • Jakich zmian w zespole oczekujemy?

 

Kontekst

 • Co ważnego dzieje się ostatnio w zespole?
 • Czy nastąpiły ważne zmiany lidera, składu lub celów w zespole?
 • Co będzie się działo przed i po warsztacie? Czy konsolidacja jest częścią większego programu?

 

Komunikacja

 • Jak zbudować odpowiednie nastawienie do warsztatu? (Nie jak na imprezę.)
 • Kto i kiedy powinien wyjaśnić powód, cel i formę warsztatu oraz oczekiwania względem uczestników?
 • Jak uczestnicy powinni się przygotować do warsztatu?

 

Czas

 • Ile czasu potrzebujemy na osiągnięcie założonych celów?
 • Jeśli część konsolidacji jest częścią dłuższego warsztatu, kiedy należy ją zorganizować?
 • Ile realnie jest czasu? Odliczając przerwy.

 

Miejsce

 • Co jest potrzebne do przeprowadzenia konsolidacji? (np. wymagania dotyczące sali, terenu do gier outdoorowych)
 • Jak zbudować wyjątkowy klimat?
 • Jak zapewnić skupienie uczestników na warsztacie?

 

Oczywiście pytań i obszarów do przemyślenia jest więcej. Jednak powyższe to podstawowe zagadnienia, które należy rozważyć przed przygotowaniem konsolidacji zespołu.

Autor: Wojciech Paździor

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X