Inteligencja Emocjonalna Menedżera

80% sukcesu managera to Inteligencja Emocjonalna. Dowiedz się, jak z niej skorzystać w Twojej organizacji!

kontakt

Empatia to klucz do skutecznego zarządzania zespołem

W dobie globalizacji, ciągłego dążenia do powiększania zysków, rosnącej konkurencji i natłoku informacji, wciąż poszukuje się nowych rozwiązań w celu zwiększania efektywności pracowników. Badania pokazują, że umiejętność zjednywania sobie ludzi, zwiększania ich motywacji i zaangażowania, to obecnie jedne z kluczowych cech poszukiwanych u managerów. Zacznij odnosić sukcesy z zarządzaniu zespołem. Zostań prawdziwym liderem dla Twoich pracowników!

Pojęcie Inteligencji Emocjonalnej przedstawił światu Daniel Goleman. Od tego momentu prowadzone są badania, które jednoznacznie wskazują, jak ogromny wpływ na rozwój firm i projektów mają ci managerowie, którzy w szczególności wykazują się empatią wobec innych. Wysoki stopień IE można osiągnąć poprzez szkolenia specjalnie zaprojektowane przez Active Strategy, prowadzone przez doświadczonego trenera - Ewę Gomułkę (Wrońską), która z sukcesem szkoliła managerów m.in. w 3M, Allegro, Electrolux, EMC, EY, EuroBank, Fiat, GE, HP, Oracle, Samsung, Cadbury, Canon, czy Credit Suisse. Menedżerowie i liderzy z wysoką Inteligencją Emocjonalną potrafią: • wzbudzać pozytywne emocje wśród pracowników, • widzieć interakcje między ludźmi i rozpoznać ich kontekst, • pobudzić pracowników do podejmowania działań z własnej woli, • zmotywować innych dzięki swojej uczciwości osobistej i zawodowej, • zbudować satysfakcjonujące relacje oparte na empatii, • działać konsekwentnie i świadomie, • osiągać cele dzięki umiejętności angażowania innych, • rozwijać świadomość swojego ciała, intelektu, emocji i duchowości. Zapraszamy na szkolenie Inteligencja Emocjonalna dla managera – szkolenie, które pozwoli Ci zwiększyć Twoje kompetencje menedżerskie i podnieść efektywność pracy zespołu. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili udoskonalić relacje międzypracownicze, dzięki czemu zwiększy się motywacja w ich zespołach. Zamknięte do tej pory, dedykowane firmom szkolenia, są teraz dostępne dla wszystkich, także dla Ciebie.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Wybierz trwałą zmianę, a nie chwilową inspirację

Dla kogo?

Nasz program kierujemy do kadry zarządzającej.

Szkolenie jest dostosowywane dla kadry zarządzającej na różnych poziomach struktury, w tym m.in.:
 1. liderów zespołów i kierowników projektów,
 2. przedsiębiorców z firm technologicznych
 3. pracodawców zatrudniających w dużej mierze osoby z pokolenia Y (ang. Millennials).
   Program stworzony z myślą o branżach:
   1. IT/R&D,
   2. BPO/SSC/ITO
   3. manufacturing

     To sprawny lider tworzy sprzyjającą atmosferę pracy i motywuje zespół do skutecznego działania. To w nim pokłada się nadzieje na osiąganie wyznaczonych celów, dostarczanie niezbędnych narzędzi i usuwanie wszelkich przeszkód, jakie pojawią się w zespole.

     Dlaczego warto?

     Program o potwierdzonej skuteczności w branżach IT, R&D, BPO/SSC, manufacturing

     Gwarantowana skuteczność – 80% nowych klientów to klienci z polecenia lub powracający

     Program był prowadzony i doskonalony w dużych, międzynarodowych firmach

     Co zyskasz dzięki naszemu szkoleniu?
     • Nauczysz się lepiej dostrzegać emocje swoje i innych;
     • Będziesz umiał radzić sobie z emocjami swoimi i członków zespołu;
     • Nauczysz się skutecznie zarządzać swoim zespołem;
     • Zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania emocjami i inteligencji emocjonalnej;
     • Nauczysz się rozpoznawać i rozumieć emocje swoje i innych członków zespołu;
     • Pogłębisz samoświadomość;
     • Nauczysz się komunikować swoje emocje i potrzeby;
     • Nauczysz się przewidywać reakcje swoje i otoczenia w różnych sytuacjach;
     • Uświadomisz sobie własny wpływ na innych;
     • Zdobędziesz umiejętność udzielania i odbierania informacji zwrotnych;
     • Polepszysz umiejętność słuchania innych ze zrozumieniem;
     • Uświadomisz sobie mechanizmy działań własnych i innych;
     • Otrzymasz certyfikat po ukończeniu szkolenia;

     Etapy i metody

     Warsztat wykorzystuje różne metody rozwojowe, w tym symulacje i ich omawianie, dyskusje grupowe, studium przypadku, informację zwrotną od grupy i prowadzącego. Szkolenie jest oparte na modelu uczenia się dorosłych Davida Kolba.

     Czas trwania szkolenia: 1-3 dni

     Jesteś zainteresowany?

     zapytaj o szczegóły
     • Szkolenia zdalne i webinary ONLINE
     • Konsultacje ONLINE
     • Gry, symulacje i interaktywne ćwiczenia
     • Studia przypadków i dyskusje moderowane
     • Interaktywne prezentacje

     Przekazywane zasady i techniki tworzą spójny, praktyczny i skuteczny zestaw narzędzi. Korzystamy z wiedzy wybranych autorytetów, tj: Daniel Goleman, Marshall Rosenberg, Marilee Adams, Michael Williams oraz własnych doświadczeń w pracy z dziesiątkami wiodących firm.

     Zakres szkolenia

     Rozwiń dany rozdział, aby dowiedzieć się więcej na jego temat.

      • Czym jest inteligencja emocjonalna?
      • Jakie warunki muszą być spełnione w nauce IE?
      • Fizjologia i objawy ciała a emocje.
      • Intelekt a emocje.
      • Po co nam rozwijanie kompetencji IE?
      • Kompetencje IE wg Daniela Golemana.
      • Koncepcja „przywództwa na bliską odległość”.
      • Obszary rozwoju przywództwa na poziomie ciała, intelektu, emocji i duchowości – założenia ogólne.
      • Czym są emocje?
      • Świadomość emocji w ciele.
      • Uświadomienie sobie własnych przekonań.
      • Zarządzanie emocjami.
      • Wpływ emocji na zachowania menedżera.
      • Elementy treningu uważności.
      • Aktywne słuchanie w porozumiewaniu się lidera z zespołem.
      • Zasady otwartej komunikacji.
      • Koncentrowanie się na zachowaniu, a nie na ocenach.
      • Wpływ indywidualnych przekonań na komunikację.
      • Oddzielanie faktów od wyobrażeń.
      • Radzenie sobie z konfliktem w grupie.
      • Wpływ emocji w zespole na efektywność pracy zespołowej.
      • Radzenie sobie z emocjami na różnych etapach rozwoju zespołu.
      • Wpływ emocji lidera na emocje w zespole.
      • Rozwiązywanie trudnych sytuacji we własnych zespołach.
      • Praca z ograniczającymi przekonaniami.

     Nasze doświadczenie

     Program był prowadzony i doskonalony w firmach:

     Dodatkowo konsultanci z naszego zespołu pracowali m.in. z: Akamai, BCG, Canon, EMC, EY, Faurecia, IBM, IKEA, Impel, Nokia Siemens Networks, Oracle, Philips, PwC, Roche, Unilever, Volvo, Whirlpool oraz wieloma innymi.

     Referencje


     JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

     Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy pomóc Twojej firmie.

     zapytaj o szczegóły

     Active Strategy Sp. z o.o.

     ul. Kolista 14/22

     54-152 Wrocław

     NIP: 8943065098

     KRS: 0000570503

     REGON: 362233488

     X