Otwarta komunikacja w zwinnych zespołach

Otwarta komunikacja w zwinnych zespołach to szkolenie, podczas którego nauczysz się klarownie przekazywać komunikaty członkom zespołu.

kontakt

Eliminacja problemów komunikacyjnych to zadanie dla lidera

Wychodząc z założenia, że potrzeby wszystkich ludzi są uniwersalne i jednakowo ważne, trzeba budować żywe, autentyczne, pełne zrozumienia relacje. Uczyć się, jak brać odpowiedzialność za swoje życie zawodowe i potrzeby oraz jak pomagać innym w docieraniu do swoich pragnień i możliwości ich zaspokojenia. Trzeba stworzyć niepowtarzalną atmosferę w firmie, dającą energię, szacunek, zrozumienie i poczucie sensu. Narzędziem, które pozwoli osiągnąć ten cel jest wprowadzenie metody wyrażania emocji bez oceniania, oraz przedstawianie swoich potrzeb i próśb, jako długoterminowego procesu nauki. Metoda ta oparta jest na otwartej komunikacji zgodnie z modelem NVC.

Rezygnując w firmie z biurokracji i formalizmów, można położyć znacznie większy nacisk na komunikację interpersonalną. Przyjęcie metodyki Scrum lub Agile, pozwala zbudować zespół w dużym stopniu opierający się na ustnej i nieformalnej komunikacji, samodzielnym rozwiązywaniu problemów i konfliktów. Jednak najbardziej skutecznym i wydajnym sposobem przekazywania informacji w zespole projektowym jest bezpośrednia, otwarta rozmowa. Typowe problemy komunikacyjne pojawiające się w wielu organizacjach: ● brak szacunku pomiędzy członkami zespołów, jak i samymi zespołami, ● nierozwiązywanie konfliktów, ● brak otwartego informowania o potrzebach, ● brak konsekwencji w rozwiązywaniu problemów, ● syndromy wypalenia zawodowego, ● brak poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w firmie, ● niskie lub nieświadome wykorzystywanie zasobów inteligencji emocjonalnej, ● niski poziom komunikacji z klientem, ● niespójna komunikacja werbalna i niewerbalna, ● nieumiejętne słuchanie, ● brak zaufania na różnych płaszczyznach. Tworząc kulturę organizacyjną firmy, należy budować zespoły biorące odpowiedzialność za efekty swojej pracy i jej jakość. Dbać o zaspokajanie potrzeby wszystkich stron w relacji Klient – Pracownik – Zarząd. Otwarte komunikowanie się w zespołach pracowniczych powinno być standardem. Swoją indywidualność należy wyrażać z pełnym szacunkiem dla nas samych, drugiej osoby oraz grupy.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Wybierz trwałą zmianę, a nie chwilową inspirację

Dla kogo?

Nasz program kierujemy do kadry zarządzającej.

Szkolenie jest dostosowywane dla kadry zarządzającej na różnych poziomach struktury, w tym m.in.:
 1. liderów zespołów i kierowników projektów
 2. przedsiębiorców zatrudniających w dużej mierze osoby z pokolenia Y (tzw.
  millenialsów)
 3. menedżerów działów i departamentów
   Program stworzony z myślą o branżach:
   1. IT/R&D
   2. BPO/SSC/ITO
   3. engineering, firmy produkcyjne

     To sprawny lider tworzy sprzyjającą atmosferę pracy i motywuje zespół do skutecznego działania. To w nim pokłada się nadzieje na osiąganie wyznaczonych celów, dostarczanie niezbędnych narzędzi i usuwanie wszelkich przeszkód, jakie pojawią się w zespole.

     Dlaczego warto?

     Program o potwierdzonej skuteczności w branżach IT, R&D, BPO/SSC, manufacturing

     Gwarantowana skuteczność – 80% nowych klientów to klienci z polecenia lub powracający

     Trenerzy doświadczeni w pracy z dużymi, międzynarodowymi firmami

     Co zyskasz dzięki naszemu szkoleniu?
     • Poszerzysz zasoby inteligencji emocjonalnej;
     • Nauczysz się umiejętnie komunikować trudne wiadomości;
     • Nauczysz się komunikować zadowolenie, pochwały, wsparcie;
     • Dowiesz się, jak umiejętnie oprzeć się presji i manipulacji w procesie komunikacji;
     • Zadbasz o własne granice, szanując bariery innych;
     • Dowiesz się, jak szanować granice związane z rolami w organizacji;
     • Nauczysz się brać odpowiedzialność za własne zachowania i emocje;
     • Nabędziesz umiejętność kierowania zespołem;
     • Nauczysz się komunikować w oparciu o spostrzeżenia, a nie o ocenę;
     • Nauczysz się rozpoznawać własne potrzeby oraz wyrażać je;
     • Poznasz możliwość wyrażania próśb i oczekiwań z szacunkiem i uznaniem cudzych granic;
     • Otrzymasz certyfikat po ukończeniu szkolenia;

     Etapy i metody

     Podczas warsztatu uczestnicy pracują nad poznaniem mechanizmów otwartej komunikacji międzyludzkiej. Dokonują autodiagnozy osobistego sposobu komunikowania się w relacjach zawodowych i osobistych oraz rozpoznawania gier interpersonalnych. Rozwijają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych interpersonalnie oraz pogłębiania integracji zespołu.

     Czas trwania szkolenia: 1-4 dni

     Jesteś zainteresowany?

     zapytaj o szczegóły
     • Szkolenia zdalne i webinary ONLINE
     • Konsultacje ONLINE
     • Gry, symulacje i interaktywne ćwiczenia
     • Studia przypadków i dyskusje moderowane
     • Interaktywne prezentacje

     Zakres szkolenia

     Rozwiń dany rozdział, aby dowiedzieć się więcej na jego temat.

      • Czym jest NVC – Porozumienie Bez Przemocy?
      • Komunikaty blokujące porozumienie.Spostrzeżenia zamiast oceny.
      • Odróżnianie obserwacji od ocen.
      • Model otwartej komunikacji.
      • Co nas powstrzymuje przed udzielaniem feedbacku?
      • Jak zastosować feedback i kiedy?
      • Model feedbacku według NVC.
      • Feedback w zespole – dawać czy nie?
      • Sytuacje z życia wzięte (case) – superwizja.
      • Skutki nie wyrażania trudnych emocji.
      • Uczucia prawdziwe i rzekome.
      • Jak dzielić się trudnymi emocjami i dlaczego?
      • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w pracy?
      • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami i zachowaniem innych w zespole?
      • Negatywny komunikat i jak sobie z tym radzić?
      • Potrzeby tkwiące u źródła naszych uczuć.
      • Konsekwencje ujawniania i zatajania własnych potrzeb.
      • Jak nie brać odpowiedzialności za emocje innych?
      • Pozytywna komunikacja i nastawienie do innych.
      • Świadome proszenie.
      • Prośba o informację zwrotną i otwartość.
      • Proszenie zespołu o realizacje próśb i oczekiwań.
      • Różnica między prośbą, żądaniem, a manipulacją.
      • Oddzielanie bodźca od przyczyny.
      • Etapy wyrażania gniewu i sposoby na radzenie sobie z nim.
      • Jak radzić sobie z gniewem innych?
      • Okazywanie empatii.
      • Bez pośpiechu – najważniejszy warunek PBP (NVC) – Porozumienia Bez Przemocy.
      • Jakie są intencje pochwały i jak odróżnić je od manipulacji?
      • Najważniejsze elementy, jakie powinna zawierać pochwała.
      • Jak radzić sobie z przyjmowaniem uznania i pozytywnym feedbackiem?
      • Jak zmniejszyć opór przed dawaniem uznania innym?
      • Docenianie i dowartościowywanie.
      • Celebrowanie sukcesów.

      Nasze doświadczenie

      Program był prowadzony i doskonalony w firmach:

      Dodatkowo konsultanci z naszego zespołu pracowali m.in. z: Akamai, BCG, Canon, EMC, EY, Faurecia, IBM, IKEA, Impel, Nokia Siemens Networks, Oracle, Philips, PwC, Roche, Unilever, Volvo, Whirlpool oraz wieloma innymi.

      Referencje


      JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

      Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy pomóc Twojej firmie.

      zapytaj o szczegóły

      Active Strategy Sp. z o.o.

      ul. Kolista 14/22

      54-152 Wrocław

      NIP: 8943065098

      KRS: 0000570503

      REGON: 362233488

      X