Wspomnienie Frank Farrelly

10-go lutego 2013 roku w swoim domu w Wisconsin odszedł ojciec terapii i coachingu prowokatywnego.

Był uznanym przez środowisko za niezwykle utalentowanego eksperta. Współpraca z m.in. Richard Bandler i John Grinder miał wpływ na kształt i rozwój Programowania Neuro-Lingwistycznego (NLP). Uczył wiele osób w Australii, USA i całej Europie, także w Polsce.

W swoim podejściu używał mieszanki prowokacji, beszczelnosci i ogromnej dawki humoru.

Jednego ze jego klientów  opisał go jako "Najżyczliwszy, najbardziej uważny człowiek, jakiego widziałem, opakowany w skórę największego suk...na, jakiego kiedykolwiek spotkałem"

Zachęcam do zapoznania się z jego publikacjami

  • https://www.terapiaprowokatywna.pl
  • https://www.provocativetherapy.info/

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X