Co wpływa na satysfakcję z pracy?

Jeremy Dean z University College London przedstawia analizy psychologiczne wskazujące 10 czynników wpływających na poziom satysfakcji z pracy. Sprawdź, które występują u Ciebie.

1. Drobne sprawy – pracownicy są bardzo wrażliwi na lekceważenie małych problemów, ograniczeń i utrudnień. Są one często lekceważone bo występują codziennie i często są poza kontrolą pracowników. Jest to też obszar, w którym przełożony może najszybciej podnieść satysfakcję pracowników.

2. Przekonanie o sprawiedliwym traktowaniu – satysfakcja wynik m. in. z Twojego osobistego przekonania o sprawiedliwości wynagrodzeniu otrzymywanego za wkładany wysiłek. Im większa różnica między przekonaniem o tym ile powinieneś otrzymywać, a ile otrzymujesz, tym niższa satysfakcja. Podobnie w sytuacji, kiedy inni pracownicy otrzymują więcej korzyści wkładając tyle samo lub mniej wysiłku niż Ty.

3. Osiągnięcia– widoczne postępy i sukcesy w wykonywanej pracy, poczucie, że jesteś czymś więcej niż 'małym trybikiem w wielkiej maszynie', zwiększają satysfakcję.

4. Informacja zwrotna – niewiedza o tym, jak przełożony ocenia Twoją pracę jest odbierany najczęściej jako zła ocena. Brak informacji zwrotnej bardziej obniża satysfakcję niż informacja negatywna. Pozytywna informacja zwrotna wskazuje na sukcesy i dobry wybór podejmowanych działań.

5. Złożoność i różnorodność pracy –  generalnie ludzie wolą ambitne zadania, ale nie niemożliwe. Wymagająca wysiłku, myślenia i tworzenia rozwiązań praca pozwala pracownikowi wnosić do wykonywanych obowiązków swoją wiedzę i wykorzystywać doświadczenie.

6. Samokontrola – 'powiedz, co mam zrobić, ale zostaw mi wybór, jak to zrobię'. Większe zadowolenie z pracy odczuwasz, kiedy coraz bardziej kontrolujesz jej wykonywanie. Efekt odwrotny może wystąpić u pracowników niedoświadczonych. Psychologia zauważyła, że realizowanie tylko narzuconego sposobu pracy powoduje stres i długotrwałe niezadowolenie.

7. Wsparcie organizacji – pracownicy chcą wiedzieć, że są ważni dla organizacji i że organizacje jest 'po ich stronie'. Wsparcie to przejawia się chociażby przez sposób traktowania przez Twojego przełożonego lub oferowane świadczenia.

8. Sprawy prywatne – problemy w pracy przekładają się na życie poza biurem, tak i problemy prywatne obniżają odczuwaną satysfakcję z pracy. Powodują większą drażliwość, zdenerwowanie, osłabiają koncentrację i myślenie kreatywne.

9. Miesiąc miodowy i kac – zawodowy miesiąc miodowy występuje najczęściej po przyjęciu do nowej pracy lub objęciu zupełnie nowej roli. Objawia się dobrym humorem, dużą aktywnością, odczuwaną wysoką satysfakcją, ekscytacją obowiązkami. Może trwać od ok 1 do 6 miesięcy. Im większy kac zaraz przed odejściem z poprzedniej pracy, tym intensywniejszy miesiąc miodowy w nowej.

10. Łatwość zadowalania – niektóre grupy społeczne, regiony lub grupy wiekowe są łatwiejsze do zadowolenia niż inne. Np. osoby doświadczone częściej są zadowolone z pracy niż młodzi, zaczynający swoją karierę. Może to wynikać z różnych czynników tj.: dopasowanie do oczekiwań pracodawcy, własne oczekiwania i wyobrażenia, jasność tego, co chce się robić zawodowo.

Jeśli nie czerpiesz pełnej satysfakcji ze swojej pracy, możesz zastanowić się nad 10 czynnikami i poszukania sposobów ich wzmocnienia/osłabienia. Jeśli jesteś przełożonym, zastanów się, które z nich dotyczą Twoich pracowników.

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X