Chcemy być lepszą firmą

Chcemy być lepszą firmą.

I nie chodzi nam o wyróżnienia branżowe, ani liczbę zdobytych klientów, czy ich “prestiżowość”. Teraz chcemy opowiedzieć Wam o tym, jak staramy się wchodzić na wyższy stopień dobra i w tym zakresie być lepsi.

"Od samego początku budowania firmy, wyobrażałem ją sobie jako etyczną i odpowiedzialną społecznie. Wtedy nie zastanawiałem się nad tym, jak duży zespół chciałbym stworzyć, gdzie będzie nasza siedziba, ani jaki styl komunikacji wybierzemy. Marzyłem, żeby zbudować markę zgodną z moimi wartościami. Taką, która będzie jednocześnie odzwierciedleniem mojego charakteru i powodem do dumy.

O stawaniu się lepszą firmą rozmawiamy od dawna, wyobrażamy sobie naszą przyszłość i efekty naszych starań. Jesteśmy zespołem, działamy razem i większość decyzji podejmujemy wspólnie. To ważne, aby każdy w firmie współpracował i utożsamiał się z nią, bo to jedyna droga do wspólnego osiągnięcia celów. Cieszę się, że powoli mogę zacząć mówić o tym, co już się nam udało.

Szacunek, etyka, fair play, odpowiedzialność - to wartości, dzięki którym można poczuć się lepiej, ale czy samo wyznaczenie wartości wystarczy? Jeśli chcemy być tacy, jak o sobie mówimy, nie możemy skończyć na słowach." Wojciech Paździor, założyciel Active Strategy

Podejmujemy działania w obszarach ESG - Środowisko naturalne (Environmental), Społeczeństwo (Social) oraz Ład korporacyjny (Corporate Governance).

Wynagradzamy jednakowo za tę samą pracę lub o jednakowej wartości, bez względu na płeć, wiek, przekonania i inne.

Budujemy zróżnicowany zespół

   • Wśród osób pracujących dla Active Strategy znajdziecie kobiety i mężczyzn w różnym wieku i z różnym wykształceniem.
   • Przeciwdziałamy nierówności i dyskryminacji, np. Klientom prezentujemy sylwetki konsultantów i trenerów bez zdjęć, imion i nazwisk, w formie utrudniającą identyfikację płci.
   • Nie zgadzamy się na oszukiwanie, dyskryminację, brak szacunku. Zdarzyło się nam rozwiązać współpracę z trenerem działającym niespójnie z naszymi zasadami etyki (Mimo dobrej oceny szkolenia przez Klienta).

Stosujemy otwartą komunikację i szacunek

   • Dbamy o wzajemny szacunek, transparentnie mówimy o tym, co ważne, rozmawiamy o trudnych sprawach.
   • Nie tolerujemy obrażania, wyśmiewania, agresji słownej - także od klientów.

Wspieramy organizacje pozarządowe (NGO)

   • Oferujemy im wsparcie finansowe lub bezpłatne szkolenia i coaching

Szacunek dla partnerów i dostawców

   • Zawsze płacimy na czas.
   • Płacimy rynkowe stawki.

Przyjmujemy zlecenia zgodne z naszym Kodeksem Etyki i Zgodności

  • Podczas dobierania osób do zespołu pytamy o podejście do pracy, ludzi, biznesu, tolerancji i etyki. Natomiast później zwracamy uwagę czy jest tak, jak podczas rekrutacji.
  • Dbamy o zachowanie poufności informacji i realizację zapisów antykorupcyjnych, stosując odpowiednie środki zapobiegawcze.
  • Znamy i używamy słowa “przepraszam”.
  • Naprawiamy lub/i rekompensujemy błędy.
  • Nie przekazujemy przełożonym uczestników szkoleń naszych wniosków na temat ich działań i zachowań, jeśli nie zostali o tym wcześniej poinformowani lub nie wyrazili na to zgody.

Drukujemy wyłącznie niezbędne dokumenty i materiały szkoleniowe, które są nam potrzebne do pracy i realizacji usług

     • Od 2012 roku (czyli początku firmy) drukujemy dwustronnie, w trybie oszczędnym.
   • W 2019 roku wprowadziliśmy elektroniczne wersje materiałów szkoleniowych i od razu przekonaliśmy do tego ponad 95% klientów. 
   • W 2020 roku wprowadziliśmy elektroniczne podpisywanie umów i dokumentów z klientami, dostawcami, partnerami i pracownikami.

Preferujemy korzystanie ze środków transportu publicznego

   • Zachęcamy do tego trenerów i pracowników, np. gdy przyjeżdżają na integracje zespołu z różnych miast pociągami.
   • Z samochodów korzystamy, gdy są one bardziej optymalnym rozwiązaniem, np.  szkolenia stacjonarne w trudno dostępnym hotelu lub konieczność odbioru zamówień trudnych do przetransportowania tramwajem.

Przekazujemy sprzęt elektroniczny potrzebującym lub utylizujemy

   • W cyklu życia każdego laptopa przychodzi taki dzień, kiedy jego właściciel akceptuje fakt, że dalej nie może na nim pracować, bo to przestaje być efektywne. Prawda jest taka, że nie każdy stary laptop jest nieużyteczny, ale “sprawność” wielu z nich zaczyna nas w końcu irytować, a praca staje się uciążliwa. Tego typu sprzęty, służące nam wcześniej do pracy, przekazujemy osobom, które nie mają możliwości posiadania własnych.
   • Sprzęt niezdatny do dalszego użytkowania oddajemy do utylizacji.

W lutym 2022 roku podpisaliśmy umowę zobowiązującą Active Strategy do przekazywania 1% przychodów na rzecz 1% for the Planet

Co to oznacza?

1% wartości netto z każdej faktury przekażemy na ochronę środowiska i klimatu, włączając w to wybrane projekty. Organizacja skupia się na: 

 • przezwyciężeniu zmian klimatycznych, 
 • zdrowych systemach żywnościowych, 
 • utrzymaniu naturalnych krajobrazów i zasobów, 
 • zapobieganiu zanieczyszczeniom powietrza i środowiska,
 • przywróceniu i zachowaniu zasobów wodnych, 
 • zachowaniu i ochronie różnorodności dzikiej przyrody oraz różnorodności biologicznej.

“You are what you do,
not what you say you are.”
― Yvon Chouinard | founder Patagonia

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X