Chcemy być lepszą firmą

Chcemy być lepszą firmą.

I nie chodzi nam o wyróżnienie branżowe, ani ilość zdobytych klientów, czy ich “prestiżowość”. Teraz chcemy opowiedzieć Wam o tym, jak staramy się wskoczyć na wyższy stopień dobra i w tym zakresie być lepsi.

Od samego początku budowania swojej firmy, wyobrażałem ją sobie jako etyczną i odpowiedzialną społecznie. Wtedy nie zastanawiałem się nad tym, jak duży zespół chciałbym stworzyć, gdzie będzie nasza siedziba, ani jaki styl komunikacji wybierzemy. Marzyłem, żeby zbudować markę zgodną z moimi wartościami. Taką, która będzie jednocześnie odzwierciedleniem mojego charakteru i powodem do dumy. Mam szczęście, że mój zespół myśli podobnie.

Małymi krokami do celu? Pewnie! Chociaż najchętniej zrobiłbym wielki skok i patrzył na to, co się stanie. Niestety, nie wszystkie decyzje mądrze jest podejmować w ten sposób - niektóre działania trzeba kilkukrotnie przeanalizować, żeby nikt, ani nic na tym nie ucierpiało.

O stawaniu się lepszą firmą myślę od dawna, wyobrażam sobie naszą przyszłość i efekty naszych starań. Cieszę się, że powoli mogę zacząć mówić o tym, co już się nam udało. Jesteśmy zespołem, działamy razem i większość decyzji podejmujemy wspólnie. To ważne, aby każdy w firmie współpracował i utożsamiał się z nią, bo to jedyna droga do wspólnego osiągnięcia celów. Oprócz celów finansowych, są też te trudniej mierzalne. O nich właśnie chcę Wam opowiedzieć.

Szacunek, etyczność, odpowiedzialność. Praca z takimi wartościami jest dużo przyjemniejsza, bo można poczuć się lepiej, ale czy samo wyznaczenie wartości wystarczy? Jeśli chcemy być tacy, jak o sobie mówimy, nie możemy skończyć na słowach.

Podejmujemy działania w obszarach ESG - Środowisko naturalne (Environmental), Społeczeństwo (Social) oraz Ład korporacyjny (Corporate Governance).

Oto nasze:

Drukujemy wyłącznie niezbędne dokumenty i materiały szkoleniowe, które są nam potrzebne do pracy i realizacji usług

     • Od 2012 roku drukujemy dwustronnie, w trybie oszczędnym.
   • W 2019 roku wprowadziliśmy elektroniczne wersje materiałów szkoleniowych i od razu przekonaliśmy do tego ponad 95% klientów. 
   • W 2020 roku wprowadziliśmy elektroniczne podpisywanie umów i dokumentów, co stosujemy w sprawach związanych z klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami.

Korzystamy ze środków transportu publicznego

   • Zachęcamy do tego trenerów i pracowników, np. gdy przyjeżdżają na integracje zespołu z różnych miast pociągami.
   • Z samochodów korzystamy , gdy uznamy, że są one bardziej optymalnym rozwiązaniem. Są to np.  szkolenia stacjonarne w trudno dostępnym hotelu  lub konieczność odbioru zamówień trudnych do przetransportowania tramwajem.

Przekazujemy sprzęt elektroniczny potrzebującym lub utylizujemy

   • W cyklu życia każdego laptopa przychodzi taki dzień, kiedy jego właściciel akceptuje fakt, że dalej nie może na nim pracować, bo to przestaje być efektywne. Prawda jest taka, że nie każdy stary laptop jest nieużyteczny, ale “sprawność” wielu z nich zaczyna nas w końcu irytować, a praca staje się uciążliwa. Tego typu sprzęty, służące nam wcześniej do pracy, przekazujemy osobom, które nie mają możliwości posiadania własnych.
   • Sprzęt niezdatny do dalszego użytkowania oddajemy do utylizacji.

Wynagradzamy jednakowo za tę samą pracę lub o jednakowej wartości, bez względu na płeć, wiek, przekonania i inne.

Budujemy zróżnicowany zespół

   • Wśród osób pracujących dla Active Strategy znajdziecie kobiety i mężczyzn w różnym wieku i z różnym wykształceniem.
   • przeciwdziałamy nierówności i dyskryminacji, np. Klientom prezentujemy sylwetki konsultantów i trenerów bez zdjęć, imion i nazwisk, w formie utrudniającą identyfikację płci
   • Nie zgadzamy się na oszukiwanie, dyskryminację, brak szacunku. Zdarzyło się nam rozwiązać współpracę z trenerem działającym niespójnie z naszymi zasadami etyki. Mimo dobrych ocen Klienta.

Stosujemy otwartą komunikację

   • Dbamy o wzajemny szacunek, transparentnie mówimy o tym, co ważne, rozmawiamy o trudnych sprawach.

Wspieramy organizacje pozarządowe (NGO)

   • Oferujemy im wsparcie finansowe lub bezpłatne szkolenia i coaching

Szacunek dla partnerów i dostawców

   • Terminowość to podstawa - zawsze płacimy na czas.

Przyjmujemy zlecenia zgodne z naszym Kodeksem Etyki i Zgodności

  • Podczas dobierania osób do zespołu pytamy o podejście do pracy, ludzi, biznesu, tolerancji i etyki. Natomiast później zwracamy uwagę czy jest tak, jak podczas rekrutacji.
  • Dbamy o zachowanie poufności informacji i realizację zapisów antykorupcyjnych, stosując odpowiednie środki zapobiegawcze.
  • Znamy i używamy słowa “przepraszam”.
  • Naprawiamy lub/i rekompensujemy błędy.
  • Nie przekazujemy przełożonym uczestników szkoleń naszych wniosków na temat ich działań i zachowań, jeśli nie zostali o tym wcześniej poinformowani lub nie wyrazili na to zgody.

Jeszcze wiele możemy zmienić, udoskonalić i to na pewno nie koniec naszej drogi.

W lutym 2022 roku podpisaliśmy umowę zobowiązującą Active Strategy do przekazywania 1% przychodów na rzecz 1% for the Planet

Co to oznacza?

1% wartości netto z każdej faktury przekażemy na ochronę środowiska i klimatu, włączając w to wybrane projekty. Skupimy się przede wszystkim na: 

 • przezwyciężeniu zmian klimatycznych, 
 • zdrowych systemach żywnościowych, 
 • utrzymaniu naturalnych krajobrazów i zasobów, 
 • zapobieganiu zanieczyszczeniom powietrza i środowiska,
 • przywróceniu i zachowaniu zasobów wodnych, 
 • zachowaniu i ochronie różnorodności dzikiej przyrody oraz różnorodności biologicznej.

“You are what you do,
not what you say you are.”
― Yvon Chouinard | founder Patagonia

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X